Arkiva e lajmeve
                   

FONDI PIO DO TË NDAJ 800 MILION DINAR QË TI KOMPEZOJNË SHPENZIMET PËR NEVOJA TË VARRIMIT

28. gusht 2015.

Gati 800 milion dinarë do të ndaj Fondi PIO që të bëj kompenzimit e harxhimeve për varrim për të gjithë penzionerët e buqsisë, ata jonë 66.338 nga 1 janari 2008 deri 30 shtator 2013.

Në atë kohë ata të cilatë e kanë organizuar varrimin kanë marrë nga fondi shumën e një muaji e gjysë nga çeki i buqsisë, kurse sipas rekomandimit të Shtetit institucionet e kontrollit, shuma e kompenzimit është dashur të jetë një muaj e gjysë nga një pension mesatar në Sërbi.

Penzioni i buqësis është pak diqka më e lartë se 10.000 dinarë, deri sa tash mesatarja republikane është 23.175. Kjo do të thotë që PIO duhet të paguaj dallimin e pasarëdhsve nga periudha e vdekjes së penzionerëve në shumë prejt 10.000 deri 13.000 dinarë.

Në fondin Republikan sigurimit për pensioner dhe invalidë nxjerrin në pah që të gjithë ata të cilëve u janë paguar në periudhën e përmendur harxhimet bazë për vdekjen e penzionerëve të buqësis, kanë të drejtë edhe për pagesë shtesë të ndryshimit.    

 “Fondi me ftesë publike njoftonë dhe fton të gjith ata të cilve i’u takon kjo e drejtë të lajmrohen në filijalën e Fondit e cila i’u ka paguar paratë” thonë në PIO. “ përveq asaj në sportelet tona nëpër filijala, të gjithë të interesuarit mundë të marrin informatat ku duhen të lajmrohen dhe cilat dokumenta duhet të dërgohen, që të fitojnë këtë të drejtë. Në çdo rast ofrojmë edhe zgjidhje sistematike lidhje me këtë pyetje, atje ku ka bazë për më shpejt dhe në mënyrë më racionale të bëhet pagesa,  kështu që nuk ka nevojë që qytetartë të dërgojnë padi veç e veç”

Burimi: RTV Ritam dhe Trupi Koordinues