Arkiva e lajmeve
                   

FILLON PROJEKTI” AKTIVIZMI I TË RINJVE SI PARANDALIM NGA KONFLIKTET”

23. shtator 2013.

Bujanovc-Iniciativa e qytetarëve nga Beogradi dhe qendra për resurse civile nga Bujanovci kan filluar projektin I cili në dy vitet e ardhshme do ti bashkojë grupat multietinke e shkollës së mesme dhe profesorët në Bujanovc dhe Preshevë.Përmes vullnetarëve diskutimeve dhe me pjesmarje aktive në parlamentin e nxënësve,nxënësit dhe profesorët do të punojn së bashku për të parandaluar konfliktet duke krijuar marrëdhënie të forta dhe mekanizma të qëndrueshme për tu forcuar pjesëmarrja dhe bashkëpunimin në shkollat e mesme në jug të Serbis,si me strukturat ekzistuese në nivel të Sërbisë.11 shtator 2013 iniciativa e qytetarëve dhe qendra për resurse civile kan nënshkruar memorandum për bashkpunim me 4 shkolla të mesme nga Bujanovci dhe Presheva.Në projektin ”Aktivizmi I të rinjve si parandalim nga konfliktet” janë bashkangjitur dhe : Gjimnazi “Skëndërbeu” dhe Shkolla e mesme teknike nga Presheva,shkolla “Sveti Sava”dhe shkolla e mesme “Sezai Surroi”nga Bujanovci.

Në dy vitet e ardhshme nxënësit dhe profesorët nga grupe të ndryshme etnike do të përfshihen në një numër të aktiviteteve shkollore.Programi do të përfshij punën me profesorët për strukturimin e diskutimeve për metodën,përmes së cilës nxënësit motivohen  në diskutimin dhe shkëmbimin e mendimive mbi tema aktuale dhe të diskutueshme.

Për të inkurajuar aktivizmin dhe pjesmarrjen më të madhe të nxënësve në procesin në vendim-marrje në shkolla projekti do të përqëndrohet veçanërisht në forcimin e parlamentetit të nxënësve në shkollat ​​në Bujanoc dhe Preshevë,në lidhjen e tyre dhe krijimin e parlamentit të përbashkët e dy komunave. Gjatë projektit nxënësit do të jenë të përfshirë në një numër të punëtorive dhe seminareve,   në të cilin për të zhvilluar dhe zbatuar veprime vullnetare,të motivojë shokët e tyre dhe bashkëqytetarët të bashkohen me ta në zgjidhjen e problemeve të ndryshme në komunitet. Përveç mësimdhënësve dhe nxënësve, plani është që të zbatojë projektin dhe në këto aktivitete janë të përfshirë dhe prindërit e tyre, si dhe institucionet lokale, organizimi I shoqërisë civile dhe sipërmarrësit privatë, që bashkësia të jetë më active  në parandalimin e konflikteve dhe të punojnë për të mirën e përbashkët të të gjithëve.

Projekti “Aktivizmi I të rinjve si parandalim nga konfliktet”implementohet nga iniciativa qytetare dhe qendra për resurse civile,e mbështet ambasada e Britanis së Madhe në Beograd.