Arkiva e lajmeve
                   

FILLON KONKURSI I ARTIT PËR KALENDARIN E PROGRESIT EUROPIAN PËR VITIN 2016

21. tetor 2015.

Beograd – Konkursi i artit për kalendarin e vitit të ri të programit të PROGRES-it Europian, në temën “Europa në vendin tim”, fillon për nxënësit e shkollave të mesme dhe gjimnazeve në 34 komunat e juguperendimit dhe juglindjes së Serbisë. Konkursi i synon që t’i inkurajoj nxënësit e shkollave të mesme që të mendojnë rreth projekteve potenciale të cilat do të kontribuojnë bashkësive lokale të tyre për një përditshmëri më të mirë, kryesisht për të rinjët.

Me organizimin e konkursit, PROGRES-i Europian vazhdon traditën e cila duke iu faleminderuar ndihmës finansiare të Unionit Europian dhe Qeverisë së Zvicrrës, gjaë decenies së kaluar në Serbinë jugperendimore dhe jugore kanë vendosur programet zhvillimore europiane EU PROGRES, PRO dhe MIR. Nxënësit, arsimtarët dhe prindërit këtë iniciativë e kaluar e kanë vlerësuar pozitivisht dhe me kënaqësi e kanë përkrahur.

Dymbëdhjetë punimet më të mira, të cilat do t’i zgjedh juria profesionale do të shtypen në kalendarin e PROGRES-it Europian për vitin 2016. Autorët e rinj e punimeve të zgjedhura do të shpërblehen me kompjutor laptop dhe tablet, si dhe me telefona mobil. Laptopi dhe projektori do të ndahet për shkollën e cila do të shpallet si më e mira në bazë të numrit të përgjithshëm dhe kualitetit të të gjitha punimeve të paraqitura, si dhe avantazhet në organizimin intern të garës shkollore. Konkursi është i hapur deri më 15 nëntor 2015, ndërsa shpallja e fituesve, ndarja e çmimeve dhe promovimi i kalendarit do të organizohet në fund të dhjetorit.

Pjesëmarrësit e këtij konkursi artistik “Europa në vendin tim”, përveç mirëkuptimit të temës së zgjedhur, duhet të paraqesin edhe idetë e tyre për projektet lokale të cilat pozitivisht do të ndikojnë në përditëshmërinë e banorëve lokal, posaçërisht tek rinjët. Të gjitha punimet duhet t’i përcjell edhe teksti i shkurtë përshkrues i projektit dhe të mirat të cilat do t’i sjell bashkësisë dhe të rinjëve.

Informatat shtesë lidhje me këtë konkurs mund t`i gjeni në këtë ueb faqe: http://www.europeanprogres.org/konkursi/sr/

Komunat të cilat janë të përfshira në këtë Program janë: Novi Pazari, Ivanjica, Novi Varoshi, Priboji, Prijepolo, Rashka, Sjenica dhe Tutini në jugperendim të Serbisë, si dhe Prokupla, Bllaca, Zhitoraxha, Kurshumlia, Leskoci, Bojniku, Vllasotinca, Lebani, Medvegja, Cërna Trava, Vraja, Bosilegradi, Bujanoci, Vlladiçin Hani, Presheva, Surdulica, Tërgovishta, Brusi, Aleksinca, Gaxhin Hani, Dolevaci, Meroshina, Svërlingu, Babushinca, Bella Pallanka dhe Knjazhevci në juglindje të vendit.

Burimi: PROGRES-i Europian dhe Trupi Koordinues