Arkiva e lajmeve
                   

FILLON DORËZIMI I KËRKESA PËR SUVENSIONET E BLETARËVE

15. prill 2019.

Dorëzimi i kërkesës për ushtrimin e të drejtës për stimulim koshered e bletëve fillon sot dhe zgjat deri më 31 maj të këtij viti. Stimujt jepen në shumën prej 720 dinarë për një koshere të bletëve.

Bletarët janë të parët që janë në gjendje të paraqesin kërkesën përmes rrugës elektronike “stimujt për një koshere”, njoftoi Administrata për Pagesat Bujqësore.

Në këtë mënyrë sqarohet se procedura e ushtrimit të së drejtës për nxitje do të lehtësohet dhe bletarët do të ofrohen më shpejtë deri tek fitimi i subvensioneve.

Burimi: Tanjug dhe Trupi Koordinues