Arkiva e lajmeve
                   

EU PRO KA SHPALLUR FTESËN "AVANSO BIZNESIN E KOMPANISË" - PËRKRAHJE PROJEKTEVE PËR KOMPANITË KONKURENTE SERBE (AFATI: 10.07.2019)

28. maj 2019.

Programi për Zhvillim i EU PRO-s ka shpallur thirrje publike për të mbështetur projektet që kontribuojnë në konkurrencën dhe qëndrueshmërinë e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe sipërmarrësit në rajonin Shumadisw dhe perëndimore dhe jugore dhe Serbinë lindore.

Bashkimi Evropian (BE) do të sigurojë një total prej 600.000 euro për të financuar projektet që do të mbështesë kompaninë në përmirësimin e proceseve të prodhimit dhe cilësisë së prodhimeve dhe shërbimeve, por edhe në certifikimin dhe zbatimin e standardeve përkatëse dhe aktivitetet specifike që synojnë thekshëm në tregjet e reja.

Të drejtë për të marrë pjesë në thirrje, e cila është e hapur deri më 10 korrik 2019, kanë agjencitë rajonale të zhvillimit, inkubatorëve të biznesit, shkencës dhe teknologjisë parqe, klasteret, shoqatat e biznesit, odat e tregtisë, si dhe institucionet kërkimore dhe të arsimit të lartë në territorin e mbuluar nga programit EU PRO-s.

"Duke qenë një nga prioritetet kryesore të Qeverisë së Serbisë për të promovuar zhvillimin e qëndrueshëm rajonal, programi i EU PRO-s do të ndihmojë organizatat për të mbështetur bizneset për të përmirësuar konkurrueshmërinë dhe produktivitetin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në pjesët më pak të zhvilluara të Serbisë", tha Jadranka Joksimoviq, ministre për integrimin evropian e Qeverisë së Republikës së Serbisë.

Bashkimi Evropian në këtë mënyrë siguron mbështetje për të përmirësuar konkurrencën dhe për të forcuar kompaninë serbe ashtu që në mënyrë të barabartë t`i përfshij në kërkesën në tregun evropian që ofron mundësi të mëdha të biznesit, por që kërkon për të përmbushur standardet e larta dhe gatishmërinë për të konkurruar me konkurrencën.

Në kuadër të thirrjes, projektet individuale të organizatave mund të marrin mbështetje në shumën prej 10,000-30,000 euro, ndërsa projektet partnere të dy ose më shumë organizatave mund të mbështeten me një shumë maksimale prej 50,000 euro. Sipas kushteve të thirrjes, për organizatat fitimprurëse është e nevojshme të ketë një kontribut financiar prej dhjetë për qind të vlerës së projektit.

"BE PRO gjithashtu inkurajon organizatat mbështetëse të biznesit për të zhvilluar dhe propozuar aktivitete në projekt propozimet e tyre që do të kenë një ndikim më të gjerë social mbi komunitetet, duke ofruar shembuj për të mbështetur grupet e cenueshme ose nëpërmjet aktiviteteve të veprimit në mjedis", tha Oliver Kostiq, udhëheqësi i programit EU PRO.

Programi i zhvillimit të EU PRO-s do të mbajë sesione informacioni mbi thirrjen publike për organizata të mbështetjes së biznesit nga 29 maj deri më 19 qershor 2019.

PLANI I MIRËMBAJTJES SË SEKSIONEVE INFORMUESE NË SERBIN JUGORE

Vrajë

E mërkurë, 29 maj në orën 11:00, Hotel Ponte Bianco, Branisllava Nushiq 2

Nish

E mërkurë, 19 qershor në orën 11:00, Hotel New City, Vozhda Karagjorgje 12

Sesion info online

E premte, 21 qershor

Vetëqeverisjet lokale të përfshira në program përfshijnë komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë.

Më shumë informacion në lidhje me thirrjen, kriteret për zgjedhjen e përdoruesve, mënyra e aplikimit, si dhe vendndodhja dhe koha e sesioneve informative janë në dispozicion në faqen e internetit të EU PRO: : https://www.eupro.org.rs/ktext/public-call-for-proposals-for-business-support-organisations

Burimi: EU PRO dhe Trupi Koordinues