Arkiva e lajmeve
                   

ËSHTË SHTYRË AFATI PËR PARAQITJE PËR SUBVENSIONET PËR BUJQËSI

26. maj 2021.

Bujanoc – Beograd - Afati i fundit për dorëzimin e kërkesave për realizimin e së drejtës për subvencione komunale për fermerët është shtyrë, thuhet nga shërbimi i komunës së Bujanocit, deri në shpenzimin e fondeve ose më së voni më 11 qershor. Afati fillestar i aplikimit ishte 20 maj.

Mjetet stimuluese për blerjen e lopëve, deleve dhe dhive, pajisjet për mjeljen dhe magazinimin e qumështit në fermë, ngritjen ose pajisjen e serave për prodhimin e perimeve, frutave, luleve dhe fidanëve.

Komisioni për dhënien e stimujve në bujqësi njoftoi se konkursi u zgjat sepse për shkak të pandemisë në 20 ditët e fundit, kushtet për plotësimin e dokumentacionit ishin të pafavorshme.

"Fermerët mund të paraqesin aplikime derisa të shpenzohen fondet, dhe jo më vonë se 11 qershor, për rreth 3 milion dinarë të mbetur nga buxheti komunal," deklaron Komisioni.

Aplikacionet që mbërritën deri më 20 maj, komisioni do të hapë dhe do të kryejë vizita në terren në mënyrë që të marrë një vendim mbi shpërndarjen e fondeve për përdoruesit përfundimtarë sa më shpejt të jetë e mundur, shtohet në njoftim.

Burimi: Bujanovaçke dhe Trupi Koordinues