Arkiva e lajmeve
                   

ËSHTË SHËNUAR DITA E MBROTJES SË NATYRËS NË PARKUN E NATYRËS “RADAN”

12. prill 2019.

Medvegjë - Në Qendrën e Vizitorëve "Teodora" në vendin arkeologjik të Qytetit të Perandoreshës është shfaqur filmi "Radan", i cili zbulon të gjithë bukurinë e maleve dhe pjesëmarrësit e ngjarjes me udhërrëfyesit vizituan parkun e natyrës “Radan” – Qyteti i Perandoreshës (Justiniana Prima), Ripi Vodën dhe Prolom Banjën. 

Organizatorët e ngjarjes janë Instituti për Ruajtjen e Natyrës së Serbisë dhe kompania publike "Srbijashume" të cilave Qeveria e Republikës së Serbisë ia besoi menaxhimin e zonëns së mbrojtur.

Organizatorët thonë se qëllimi ishte për të sjellë së bashku përfaqësues të organeve shtetërore, institucioneve profesionale, kontrollin e zonave të mbrojtura, qeveritë lokale, OJQ-ve dhe përfaqësues të mediave së bashku për të tërhequr vëmendjen për rëndësinë e ruajtjes, mbrojtjes dhe përdorimin e përgjegjshëm dhe menaxhimin e burimeve natyrore.

Parku natyror "Radan" me një sipërfaqe totale prej 41,312 hektarësh ndodhet në territorin e komunave: Kurshumli, Bojnik, Leban, Medvegjë dhe Prokuple.

Kjo zonë është nën mbrojtje, në mënyrë që, në interes të shkencës, edukimit dhe promovimit të kulturës dhe zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe demografik, të ruhet diversiteti i kafshëve të egra dhe bimëve.

Flora e zonës Radan përbën rreth 10% të florës së gadishullit të Ballkanit dhe rreth 22% të florës së Serbisë. Zona e Radanit karakterizohet nga një pasuri relativisht e madhe e zogjve që përbën rreth 30% të numrit të përgjithshëm të llojeve të shpendëve në Serbi.

Në zonën më të gjerë të Radanit ka dhjetëra objekte trashëgimie monumentale që janë specifike në aspektin e kohës së origjinës, shkallës së ruajtjes dhe vlerave artistike.

Midis këtyre objekteve janë edhe arkeologjia Qyteti i Mbretreshës (Leban), Shturac; Kisha e Golubovcit (Bojnik), Ivanjë; mbetjet e kishës së zjarrit të Marisë (Bojnik), Borince; Kalaja e Marinës (Bojnik), Magash; Kisha e Shën. Lazarit (Kurshumli, Prolom).

Burimi: Jugpress dhe Trupi Koordinues