Arkiva e lajmeve
                   

ËSHTË MBAJTUR MODULI I PROGRAMIT TRAJNIMIT PËR TREJNERËT NGA JUGU I SËRBIS DHE SANXHAKUT

16. tetor 2013.

Iniciativa qytetare me mbeshtetje agjencis Amerikane për zhvillim ndërkombëtar (USAID),Organizatës për siguri dhe bashkpunim Evriopian(OSBE) dhe Fondacioni Karitas Luksemburg,kanë organizuar prej 7 deri më 9 tetor 2013 trajnim për trajnerët për të punuar me të rinjtë në jug të Serbisë dhe në Sanxhak.

21 pjesmarrës të trajnimit kanë pasur mundësin që të marrin pjesë në ligjërata dhe puntori.Qëllimi I programit trajnimi për trejnerët nga jugu I Sërbis dhe Sanxhakut është  për tu njohur më mirë me bashkësit lokale,puna me të rinjtë në mesin multietnmik dhe shkathtësit e menaxhimit për trajnim,komunikim,zgjidhja e konflikteve dhe të tjëra. Prandaj, i pari nga tre module është përqendruar në çështjen e të drejtave të njeriut dhe të pakicave.Është folur për konceptin e diskriminimit,paragjykimit në jug të Sërbis dhe Sanxhak,në kontekstin e të drejtave të njeriut dhe të drejtave të grupeve të margjinalizuara.

Moduli I dytë tre ditor I programit trajnimit për trejnerët nga jugu I Sërbis dhe Sanxhakut do të mbahet në nëntor 2013 dhe do ti mbulojë fushat në vijim:motivimin e pjesmarrësve dhe aftësit e komunikimit ,punë me të rinjtë,punë vullnetare,aktivizmin,kerkim të punës.

Moduli I tretë është i planifikuar për dhejtor 2013 dhe do të adresoj nevojën për të mësuar,përcaktimin e qëllimit dhe organizimin e trajnimit,prezantimin e aftësive,dhënien e informatave,organizimin e trajnimeve në të ardhmën dhe për të hëdhur themele për planet individuale për të punuar pjesmarrësit me mentor.

Burimi: Faqja Iniciativa qytetare dhe trupi Koordinues