Arkiva e lajmeve
                   

ËSHTË MBAJTUR KONFERENCA “PËRGJEGJËSIA E PËRBASHKËT PËR DHUNËN NDAJ GRAVE”

14. dhjetor 2016.

Vrajë – Konferenca e dytë rajonale e rrjeteve lokale të Rrethit të pçinjës, me emrin “Përgjegjësia e përbashkët për dhunën ndaj grave”, është mbajtur në sallën e madhe të Kuvendit të Qytetit. Mbledhjen e hapi kryetari i Vrajës, dr. Sllobodan Millenkoviq, i cili ofroi ndihmë organizatorëve, duke i theksuar se ata zhvillojnë punën ndërsektoriale.

„Duke organizuar Konferencën Rajonale, jugu i Serbisë iu është ofruar kampanjës shtetërore të Ministrisë së Drejtësisë “Përjashto dhunën”, ka thënë Millenkoviq dhe theksoi se dhuna ndaj grave është problem i shoqërisë moderne.

„Jugu i Serbisë ka njohur rrezikshmërinë e dhunës ndaj grave dhe në këtë aspekt, vitin e kaluar ka filluar me punë “Shtëpia e Sigurt” e cila posedon 25 shtretër”, tha Millenkoviq.

Vlladimir Bojiçiq, këshilltar në Ministrinë e Drejtësisë, tha se konferenca është shembulli i më i mirë për krijimin e koalicioneve të gjëra, qëllimi i të cilës është kufizimi i dhunës. Bojiçiq tha se me Ligjin e ri mbi Parandalimin e Dhunës në Familje, “është shkruar në terren” nga përvojat e Qytetit të Zrenjaninit.

„Vet Ligji paraqet zgjidhjen sistematike, sepse institucionet kompetente marrin autorizime të gjëra, ndërsa do të formohet edhe evidenca e dhunuesve”, tha Vlladimir Bojiçiq.

Në punën e Konferencës kanë marrë pjese edhe Gorjana Miriçiq, zëdhënse e prokurorit publik dhe anëtari i Grupit Punues së Ministrisë së Drejtësisë për përpilimin e Ligjit mbi Parandalimin e Dhunës në Familje, Maja Brankoviq Gjundiq, përfaqësuesja e Agjencionit të Kombeve të Bashkuara UNDP dhe koordinatorja e Programit “Përgjigja e integruar në dhunën ndaj grave në Serbi”, si edhe anëtarët e Grupit Punës së LM në Vrajë, Emilija Tonçiq, zëdhënsja prokurorit publik në Vrajë, Marija Janiqejeviq, gjykatës, udhëheqës të paraleles penale të Gjykatës Themelore në Vrajë dhe Sinisha Stankoviq, ndihmësi i komandantit të Administratës të Policisë në Vrajë.

Organizatorët e mbledhjes janë Këshilli për të Drejtat e Njeriut në Vrajë dhe SOS telefoni i Vrajës, me mbështetje të Qytetit të Vrajës dhe komunës së Bujanocit, Tërgovishtës dhe Surdulicës.

Burimi: OK Radio dhe Trupi Koordinues