Arkiva e lajmeve
                   

ËSHTË HAPUR PROGRAMI I TRETË I UPSHIFT PËR TË GJITHË TË RINJËT NË SERBINË JUGORE DHE LINDORE (AFATI: 28 QERSHOR 2020)

22. qershor 2020.

Programi UPSHIFT ka për qëllim të rinjtë që duan të ndryshojnë botën, duke filluar nga ndryshimet në mjedisin e tyre. Përvetësimi i njohurive dhe aftësive të reja që nuk janë të disponueshme në arsimin formal është një pjesë kryesore dhe pa ndashme e programit, i cili inkurajon një qasje proaktive për zgjidhjen e problemeve pa probleme në komunitetet lokale. Ky program është duke u zbatuar në Serbi për herë të tretë, dhe ai zbatohet nga organizata jofitimprurëse "Razlivalište" në bashkëpunim me UNICEF Serbia.

Programi ofron mentorim dhe mbështetje financiare përgjatë projektit. Të gjithë të interesuarit mund të raportojnë problemin që ata duan të zgjidhin në faqen e internetit të UNICEF të Serbisë (https://ëëë.unicef.org/serbia/da-li-ste-spremni-za-virtuelni-upshift-izazov). Problemi duhet të jetë i lidhur me mjedisin në të cilin ndodhen, pavarësisht nëse është natyrë ekologjike, edukative, sociale apo tjetër. Do t'u jepet mundësia 16 ideve më të mira të marrin pjesë në punëtori dy-ditore në internet në 18 dhe 19 korrik, ku ata do të kenë mundësinë për të zhvilluar zgjidhjet e tyre. Tetë ekipet më të mira marrin ndihmë financiare në vlerë deri në 2000 EUR dhe vazhdojnë të punojnë me një mentor për të realizuar idetë për të cilat kanë punuar zellshëm.

 Pas programit të parë UPSHIFT kushtuar të rinjve në Beograd, dhe i dyti kushtuar të rinjve në Novi Sad, programi i tretë UPSHIFT është i hapur për të gjithë të rinjtë në jug dhe lindje të Serbisë.

 Të gjithë të rinjtë e moshës 13 deri në 19 janë të ftuar të aplikojnë përmes formularit të disponueshëm në https://docs.google.com/forms/d/1MIUL8DV5e5RdHy0lXugDPUKJiAA0ky2gZ41C8XB9ZtA/viewform?edit_requested=true . Afati për paraqitje është deri më 28 qershor.

 Një nga qëllimet kryesore të projektit është përfshirja e të rinjve nga grupet e cenueshme dhe ata që i shohin këto mundësi më të vështira për t'u pranuar, në mënyrë që të rinjtë që u përkasin personave të zhvendosur, personat me aftësi të kufizuara dhe grupet e cenueshme të inkurajohen dhe ftohen të bëjnë kërkesë për pjesëmarrje!

UPSHIFT është një program global i organizuar për herë të tretë në Serbi nga organizata jofitimprurëse "Razlivalište" në bashkëpunim me UNICEF Serbia, në kuadër të programit të përbashkët rajonal "Dialogu për Ardhmërinë: Përmirësimi i Dialogut dhe Kohezionit Social në dhe midis Bosnje-Hercegovinës, Malit të Zi dhe Republikës së Serbisë" , zbatuar nga UNDP, UNICEF dhe UNESCO, dhe financuar nga Fondi i KB për ndërtimin e paqes (PBF e KB).

Të gjitha informacionet shtesë janë në dispozicion në faqen "Razlivaliste"

(https://razlivaliste.org/otvoren-upshift-konkurs/).

Burimi: razlivaliste.org dhe Trupi Koordinues