Arkiva e lajmeve
                   

ËSHTË HAPUR KONKURSI PËR PUNIMET HULUMTUESE TË BASHKËPUNIMIT NDËRKUFITAR (AFATI 23.01.2017)

30. nëntor 2016.

Beograd – Në kuadër të fazës së dytë të projektit për forcimin e kapaciteteve për bashkëpunim ndërkufitar (CBIB+), i cili financohet nga UE-ja, është hapur konkursi shpërblyes për punimet hulumtuese në temën e bashkëpunimit ndërkufitar në mes vendeve përdoruese, për të cilat mjetet janë ndarë nga Instrumentet për paraqasje të ndihmës (IPA 2007-2013). 

Përveç që do të jenë të shpërblyer tri punime më të mira mbi harxhimin e fazës së dytë të projektit CBIB+ do të publikohet në revistat shkencore të cilat publikohen në vendet nga vijnë autorët e tyre, të cilët do të ftohen për pjesëmarrje në Forumin Rajonal Konsulltativ, në të cilë  do t’I prezentojnë punimet. 

Rregullat e konkursit, formulari për paraqitje dhe informacionet tjera në lidhje me konkursin janë të paraqitura në ueb faqen e projektit dhe mund të merren në http://europa.rs/otvoren-konkurs-za-istrazivacke-radove-na-temu-prekogranicne-saradnje/

Afati për dorëzimin e punimeve është 23 janar 2017, para të cilit si datë e dërgimit të paraqitjes do të mirret koha kur është dërguar posta elektronike. Të gjitha paraqitjet të dërguara pas afatit nuk do të mirren në shqyrtim. 

Burimi: Delegacioni i UE-së në Serbi dhe Trupi Koordinues