Arkiva e lajmeve
                   

ËSHTË HAPUR KONKURS PËR FILMIN PËRGREEN FEST 2019 (AFATI: 14.06.2019)

15. maj 2019.

Qendra për Rritjen e Mjedisit dhe Shtëpinë e të Rinjëve në Beograd kanë shpallur konkurs për mbledhjen punimeve filmike dhe videove për pjesëmarrje në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit Ekologjik të Green Screen Fest në Festivalin e 10-të të Ndërkombëtar të Kulturës së Gjelbër, i cili do të mbahet nga 15 - 18 tetor 2019, në Shtëpinë e të Rinjëve në Beograd.

Konkursi është i hapur për të gjitha filmat që merren me çështjet e mjedisit, ekologjisë dhe natyrës, si dhe inovacione dhe teknologji që ndihmojnë në zvogëlimin e ndikimit të njeriut në planet.

 Në shqyrtim për tregimin dhe shpërblimin e festivalit do të merren në konsideratë filmat të inçizuar pas 1 janarit 2017, në kohëzgjatje deri 60 minuta.

Konkursi është i karakterit ndërkombëtar.

Filmat do të shpërblehen në kategoritë e mëposhtme:

- Filmi më i mirë nga Evropa Juglindore (Serbia, Kroacia, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Maqedonia Veriore, Shqipëria dhe Turqia)

- Filmi më i mirë për natyrën,

- Filmi më i mirë i animuar,

- Filmi më i mirë me metrazh të shkurt,

- Filmi më i mirë për deri në 1 minutë,

- Filmi më i mirë rinor (deri në 30 vjeç)

- Filmi më i mirë VR (realitet virtual).

Aplikacionet pranohen vetëm përmes Film Freeëay http://filmfreeëay.com/GreenFest

- Filma të përzgjedhur që përmbushin të gjitha kushtet e kërkuara do të shfaqen në Festivalin Ndërkombëtar të Gjelbër të Festivalit të Gjelbër Fest në Festivalin e 10-të të Gjelbër të Kulturës „Green Fest“;

- Të gjitha veprat video duhet të përkthehen në gjuhën angleze, me përjashtim të filmave gjuha e të cilëve është gjuha angleze;

- Organizatori rezervon të drejtën e përdorimit të filmave me qëllim të promovimit të "Green Fest";

- Për hartimin e filmave që do të përzgjidhen, organizatorët nuk do të paguajnë asnjë tarifë për autorët

 Afati i fundit për dërgimin e dokumenteve është 14 qershor 2019.

Rezultatet e përzgjedhjes zyrtare do të shpallen deri më 15 gusht 2019, në faqen e internetit të festivalit - ëëë.greenfest.rs.

Kontakti për informacione shtesë: film@greenfest.rs.

Burimi: http://ëëë.greenfest.rs/ dhe Trupi Koordinues