Arkiva e lajmeve
                   

ËSHTË HAPUR KONKURS PËR BURSËN E BIRN-IT PËR PËRSOSMËRINË GAZETARESKE NË VITIN 2020 (AFATI: 10 MART 2020)

14. shkurt 2020.

Rrjeti Ballkanik i Kërkimit (BIRN) ka shpallur thirrje për bursa për përsosmërinë gazetareske për vitin 2020. Afati i fundit për paraqitjet është 10 mars 2020.

Nëse keni një ide për një histori të shkëlqyer gazetareske dhe dëshironi ta shkruani atë në standardet më të larta profesionale, me editorial cilësor dhe mbështetje adekuate financiare, është koha e duhur për të aplikuar për Bursën e përsosmërisë gazetareske.

Bursën e përsosmërisë gazetareske.ka për qëllim gazetarët profesionistë që kanë një ide për ndonjë tregim ndërkufitare. Këtë vit, tema është sundimi i ligjit.

Dorëzoni kërkesat tuaja me një propozim teme deri më 10 mars 2020.

Çdo vit, 10 gazetarë zgjidhen përmes konkursi për bursa publike që përfshin: 3,000 EUR, mbështetje editoriale, pjesëmarrje në seminare ndërkombëtare dhe botim në mediat më me ndikim rajonal dhe ndërkombëtar.

Në fund të programit, një juri ndërkombëtare do të zgjedhë tre artikujt kryesorë të gazetarisë dhe do ta bëjë ndarjen e çmimeve.

Formulari i aplikacionit, udhëzimet dhe të gjitha informacionet e rëndësishme në lidhje me aplikacionin janë në dispozicion në https://balkaninsight.com/fellowship-for-journalistic-excellence/  

Nëse keni nevojë për informacione rreth programit dhe si të aplikoni, shkruani në  fellowship@birn.eu.com.

Burimi: Shoqata e Gazetarëve të Serbisë (UNS) dhe Trupi Koordinues