Arkiva e lajmeve
                   

ËSHTË HAPUR FTESA NË KUADËR TË PROGRAMIT TË EUROPËS PËR QYTETARË DHE QYTETARE: BINJAKËZIMI I QYTETEVE DHE RREJTI I QYTETEVE

28. korrik 2017.

Beograd – Zyra për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile, si Pikë Nacionale për Kontakt për Programin e UE-së “Europa për qytetearët dhe qytetaret”, njofton të gjithë të interesuarit se është hapur ftesa e dytë vjetore për dorëzimin e projekteve në kuadër të masave të Binjakëzimit të Qyteteve dhe Rrjetit të Qyteteve.

Ftesa është hapur deri më 1 shtator 2017, në ora 12.

Për më shumë informacioni klikoni në liknun: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en   

Burimi: Zyra për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile dhe Trupi Koordinues