Arkiva e lajmeve
                   

ËSHTË HAPUR EKSPOZITA”TRASHËGIMIA NDËRTUESE KOMBËTARE E KOMUNËS BUJANOC DHE PRESHEVË”

12. nëntor 2021.

Nish – Beograd – Në Muzeun e xehetarisë dhe metalurgjisë është hapur ekspozita “Trashëgimia ndërtuese kombëtare e komunës Bujanoc dhe Preshevë”, Instituti për mbrojtjen e monumenteve të kulturës Nish.

Ekspozita e fotografive, filmit dokumentar dhe librit është krijuar si rezultat i hulumtimit të kryer në vitin 2005 dhe 2006 në komunat e Bujanocit dhe Preshevës.

Projekti u financua nga Ministria e Kulturës dhe Informimit dhe synimi ishte të dokumentohej e gjithë trashëgimia e asaj pjese të Serbisë që daton nga shekulli i 19-të dhe fillimi i shekullit të 20-të, ndërsa varrezat dhe objektet e kultit janë shumë më të vjetra.

 “Ne dokumentuam gjithçka që gjetëm nga arkitektura tradicionale popullore – shtëpi, oborre, mullinj, punishte artizanale, hambare, kryqe, varreza të vjetra serbe, xhami, teqe. Janë hulumtuar gjithsej 90 fshatra, janë incizuar 540 objekte, janë regjistruar teknikisht 77. Për ta sistemuar të gjithë këtë dhe pastaj për t'ia shfaqur publikut të gjerë kemi bërë një libër, një dokumentar dhe këtë ekspozitë me të njëjtin titull Ndërtimet popullore të trashëguara në komunat Bujanoc dhe Preshevë”, thotë Zhizha Stojiciq Dragiceviq, etnolog i Institutit për mbrojtjen e monumenteve të kulturës në Nish.

Sipas fjalëve të autores, kjo pjesë e Serbisë juglindore ishte veçanërisht interesante për shkak të ndryshimeve etnike që kanë ndodhur në deceniet e fundit.

Pas hapjes zyrtare të ekspozitës, të pranishmit patën mundësinë të shikojnë një film dokumentar të realizuar nga dokumentacioni i gjerë që mbulon trashëgiminë e hulumtuar të komunës së Bujanocit dhe Preshevës.

 “Duke pasur parasysh se gjatë gjithë kohës kemi qenë në kontakt të drejtpërdrejtë me popullsinë vendase, nuk kemi humbur rastin të regjistrojmë zakonet, besimet, të mbledhim të dhëna për fshatrat, popullsinë. Bëmë regjistrime audio dhe video dhe vëmendje të veçantë i kushtuam gjetjes dhe dokumentimit të regjistrimeve dhe shënimeve më të vjetra rreth kryqit, si dhe gjetjes së varrezave serbe të cilat në masë të madhe ishin shkatërruar”, thekson autorja.

Qytetarët e interesuar do të mund ta shohin ekspozitën deri më 10 dhjetor.

Burimi: Istmedia. rs, Trupi koordinues