Arkiva e lajmeve
                   

EKIPI NACIONAL PËR RINGJALLJEN E FSHATIT: IA VLENË TË INVESTOHET NË FERMAT E SHPEZËVE

5. qershor 2020.

Beograd - Ekipi Kombëtar për Ringjalljen e Fshatrave të Serbisë ka ftuar të kthyerit dhe të gjithë qytetarët e tjerë të interesuar të investojnë në shpeztari, të krijojnë ferma bujqësore dhe të bashkohen me kooperativa të specializuara të shpendëve.

Bashkëkryetari i Ekipit Kombëtar për Ringjalljen e Fshatrave Rurale në Serbi, ministri Milan Krkobabic, thotë se investimi në shpeztari mund të jetë fitimprurës.

Avantazhi kryesor i prodhimit të shpenzëve është se rriten relativisht shpejt dhe të gjitha mund të organizohet në mënyrë të thjeshtë sipas nevojës.

Ministri Krkobabiq posaçërisht thekson se në shpeztari mund të rrisim prodhimin dhe të zvogëlojmë importet vetëm nëse bashkohen prodhuesit e mishit të pulave dhe vezëve.

"Shoqërimi i dërsjellë i prodhuesve në kooperativat e specializuara të shpendëve, dhe veçanërisht prodhuesit dhe përpunuesit, jep përgjigjet e duhura për të gjitha sfidat moderne ekonomike, dhe e njëjta gjë është e vërtetë edhe në prodhimin e shpendëve", tha ministri.

Fermë mund të sigurojë ekzistencën ekonomike të anëtarëve të saj duke prodhuar vezë, për të cilat janë të nevojshme 5,000-10,000 pulat e shtrimit.

Rekomandohet të blini mbeturina prej 18 javësh, çmimi i të cilave është rreth pesë euro për kokë.

Kthimi i fondeve të investuara është i mundur në fund të vitit të dytë dhe gjatë vitit të tretë të prodhimit, pra sezonit, theksojnë ekspertët.

Përveç kushteve themelore për therjen e shpendëve, është e nevojshme të keni njohuri themelore profesionale që mund të sigurohen nga këshillimi profesional dhe studimi i pavarur, si dhe blerja e literaturës së specializuar dhe aftësive teknologjike.

Për të gjithë interesuarit, qëndroni të organizuar për të vizituar një fermë të suksesshme të shpendëve.

Ju do të jeni në gjendje të aplikoni për mjete jetese si pjesë e rinovimit të kooperativave "500 kooperativa në 500 fshatra".

Burimi: RTV dhe Trupi Koordinues