Arkiva e lajmeve
                   

Ekipet mobile për udhëzim dhe këshillim të profesioneve të të rinjëvë në Vranjë,Bujanovc,Preshevë dhe në Gaxhin Han

28. gusht 2012.

Ëebsite i USAID-it

Në kuadër të USAID-it- Programit të qëndrueshëm lokal të zhvillimit, në fillim të qershorit 2012 u krijua dhe filloi shërbimin nga ekipet mobile për udhëzim dhe këshillim të profesioneve të të rinjëve. Këto shërbime janë ofruar për të rinjtë në komunitetet rurale të pazhvilluara dhe në fushën e bashkëpunimit ndër-komunal udhëhequr nga Vranja (i cili përfshin Vranjën,Bujanovcin, Preshevën dhe Gaxhin Hanin)

Këto ekipe mobile synojnë për të riduktuar migrimin e të rinjve dhe të sigurojnë të rinjtë me njohuritë e nevojshme dhe aftësitë për të siguruar punë në  bashkësitë e tyre.

Projekti i qëndrueshëm i zhvillimit lokal i ndihmon ekipet mobile për të ndërtuar partneritete mes shkollave të mesme, punëdhënësve, autoriteteve lokale dhe shërbimit kombëtar të punësimit me qëllim të promovimit të punësimit të të rinjve.