Arkiva e lajmeve
                   

DISKUTIM PUBLIK MBI PROPOZIMIN E LIGJIT MBI NDRYSHIMET DHE PLOTËSIMET E LIGJIT MBI BAZAT THEMELORE TË ARSIMIT DHE EDUKIMIT

21. tetor 2019.

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik fton përfaqësues të institucioneve në fushën e arsimit dhe edukimit, sektorit civil, organeve shtetërore dhe persona të tjerë të interesuar dhe persona juridikë që të njihen me tekstin e Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për themelet e sistemit të arsimit dhe edukimit, dhe japin propozimet, sugjerimet, nismat dhe komentet e tyre.

Diskutimi publik do të mbahet nga 14 tetor deri më 3 nëntor 2019.

Propozimet, sugjerimet, iniciativat dhe komentet dorëzohen në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik, në emailin javna.rasprava@mpn.gov.rs, të shënuar "za zosov", dhe përmes një formulari të veçantë që mund të shkarkohet nga faqja zyrtare e Ministrisë së Arsimit, Zhvillimi i Shkencës dhe Teknologjisë.

Programi i diskutimit publik, projekt ligji mbi ndryshimet dhe plotësimet e ZOSOV-it dhe arsyetimet mund t`i merrni në  

http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/sr/јавна-расправа-о-нацрту-закона-о-измен-5

Burimi: www.mpn.gov.rs dhe Trupi Koordinues