Arkiva e lajmeve
                   

COVID-19: DONACIONET E NEVOJSHME

7. prill 2020.

Ftojmë të gjitha kompanitë me përgjegjësi shoqërore dhe anëtarët e NALED në përputhje me mundësitë e tyre të dhurojnë pajisjet, ilaçet, ushqimin dhe burimet e tjera që mund të ndihmojnë qeveritë lokale dhe institucionet e kujdesit shëndetësor në luftimin e COVID-19 dhe mbrojtjen e kategorive të prekshme të popullatës. Në përputhje me rekomandimin e NALED dhe njoftimet e Qeverisë së Republikës së Serbisë, të gjitha donacionet e bëra në sektorin publik për këtë qëllim duhet të përjashtohen nga TVSH-ja.

Qeveritë lokale që kanë nevojë për ndihmë dhe mbështetje shtesë për të kapërcyer efektet negative të epidemisë së virusit korona mund të paraqesin propozimet e tyre për dhurim përmes formularit të kontaktit të disponueshëm në https://naled.rs/covid19-propected

Burimi: NALED dhe Trupi Koordinues