Arkiva e lajmeve
                   

ÇMIMI I ULËT I KUMBËLLËS

13. gusht 2012.

Për shkak të temperaturave të larta ditore dhe mungesa e reshjeve në muajin e kaluar, frutat në rrethin e Jabllanicës janë redukrur ndjeshëm dhe çmimt janë shumë të ulta.

Thatësirati kanë rraskapitur bimët si dhe ujitjes të rregullt nuk po munden të marrin rendimente të mjaftueshme.Rezultate më të dobta kanë pjeshkat panvarsisht nga disa zbatime të masave për të mbrojtur, frutat kanë mbetur shumë të vogla. Po e njejta djengje është edhe me dardhat. Mbasi është njoftuar exporti për Rusi, pritet që çmimi blerës do të jetë i dardhave rreth 60 dinarë, por shtrohet pyetja kush do ti blej për atë çmim.

Këmbullat ka filluar të pjeket, por për atë çmimi i blerjes është shumë i ulët. Nëse vjen deri te eksporti i kumbëllës “stanlej”, mundë të pritet çmimi rreth 30 dinarë për kilogram,  besojn ekspertet buqsorë. Këtë vit  frutat kumbullat në rrethin e Jabllanicës, për shkak të ngricave dimrore dhe jo lageshtim të mjaftueshëm, faza për plotsimin e frutave, sëhtë zvoogluar 50 përqind nga viti i kaluar.