Arkiva e lajmeve
                   

CIVILE TË NJIHET SI PARTNER NË MBROJTJEN E GRUPEVE MË TË CËNUESHME SHOQËRORE NË KUSHTET E SITUATËS SË JASHTËZAKONSHME

7. prill 2020.

Konventa Kombëtare për BE-në (NKEU) u bën thirrje qeverive shtetërore dhe lokale të njohin shoqatat si partnerë në mbrojtjen e grupeve më të rrezikuara sociale në një gjendje të jashtëzakonshme për shkak të një pandemie të virusit korona.

Situata që vjen nga pandemia e virusit korona kërkon një reagim urgjent nga të gjithë aktoret që synojnë sigurimin e një kujdesi të duhur shëndetësor, por edhe lloje të ndryshme të ndihmës dhe shërbimeve sociale për kategoritë më të rrezikuara të popullatës.

NKEU deklaron se ndihma është e nevojshme për të moshuarit, personat me aftësi të kufizuara, prindërit beqarë, shfrytëzuesit e pagave, banorët e vendbanimeve joformale, përfituesit dhe banorët e qendrave dhe institucioneve të ndryshme kolektive, si dhe grupe të tjera që ishin në rrezik përpara se të fillonte pandemia.

Për të përmbushur nevojat e tyre sa më efektive të jetë e mundur, përveç kapacitetit të sistemit të mbrojtjes sociale, është e nevojshme përfshirja e shoqatave që përndryshe janë të përqendruara në punën me këto grupe dhe janë një burim i vlefshëm në këtë situatë.

"Prandaj, ne bëjmë thirrje që të gjitha organizatat që kanë kontakt të drejtpërdrejtë me përfituesit e komunitetit lokal të marrin mbështetjen e nevojshme për të punuar në mënyrë që t'i përgjigjen nevojave të qytetarëve më të prekur dhe grupeve të pafavorizuara shoqërore në një kohë dhe në mënyrën më të mirë", njoftoi NKEU.

Kjo përfshin, para së gjithash, sigurimin e lejeve të lëvizjes gjatë "orës policore" për aktivistë dhe vullnetarë të shoqatave bazë, në mënyrë që ata të arrijnë të gjithë ata që kanë nevojë për ndihmën e tyre pa ndërprerje; sigurimi i pajisjeve të nevojshme mbrojtëse; përfshirja e përfaqësuesve të OShC-ve në punën e stafit për të koordinuar më mirë mbështetjen; një shkallë më e lartë fleksibiliteti për të përshtatur aktivitetet e OShC-ve në situatën e re dhe për të bërë pagesa të rregullta për to.

Burimi: Iniciativat Qytetare dhe Trupi Koordinues