Arkiva e lajmeve
                   

ÇDO I GJASHTI I PA PUNSUAR KA DIPLOMË TË FAKULTETIT

24. maj 2013.

Mes të papunsuarve në Vrajë janë 542 me shkollë të lartë në mes tyre më shumë janë ekonomista, arsimtarë, jurist dhe edukatorë.

Vrajë – Në punë presin momentalisht 33 mjekë dhe katër magjistra në listen e Entit për punsim.

“Në listë të pa punsuar janë 181 ekonomista, 123 mësues, 97 jurista dhe 78 edukator. Për punë presin nëntë arhitekta po ashtu edhe aq inxhinjer të kimis dhe ndërtimtaris dhe nëtë stomatolog. Numri më i vogël janë farmacistet pa punë  në mes të atyre me shkolla të larta,janë vetëm tre!, ka deklaruar Dragan Nakiq, kryetari për shtyp i Shërbimi të Entit për Punsim. 

Në rrethin e Pçinjës momentalisht pa punë janë 32.814 presona, në Vrajë 11.237. prej këti numrit 9.627 të pa punsuar kërkojn punë aktivisht.  

Mes të pa punsuarve ballafaqohen njerzit pa kualifikim dhe pa përgaditje të lartë, deklaruan në atë shërbim

Burim: ОК Radio