Arkiva e lajmeve
                   

BASHKËPUNIMI I RRETHIT TË JABLLANICËS DHE PÇINJËS ME SHKUPIN DHE RAJONIN E VERIORO-PERENDIMOR TË MAQEDONISË SË VERIUT

15. prill 2019.

Preshevë, Bujanoc, Medvegjë - Në kuadër të projektit "Partneriteti dhe Ngritja e Kapaciteteve në Rrugën për Zhvillim të Qëndrueshëm", Qendra për Zhvillimin e Rrethit të Jabllanicës dhe Pçinjës, në Shkup organizoi një seminar për identifikimin dhe përgatitjen e koncepteve të përbashkëta të projekteve.

Në këtë punëtori morën pjesë kryetarët e qyteteve, kryetarët e komunave dhe përfaqësuesit e qyteteve dhe komunave të rretheve të Jabllanicës dhe Pçinjës dhe përfaqësuesit e komunave të rajonit verioro-perendimor dhe Shkupit në Maqedoninë Veriore.

"Ne jemi këtu për të bërë hapa konkretë në bashkëpunimin tonë me identifikimin dhe përgatitjen e koncepteve të projektit. Ne kemi identifikuar nevojat e përbashkëta, i kemi parë problemet e përbashkëta ndërsa  bashkëpunimi ndërkufitar është një shans për trajtimin e tyre në mënyrë që më mirë jetën e qytetarëve në të dy anët e kufirit ", tha kryetari i Kuvendit të Qendrës për Zhvillim, Goran Cvetanoviq në hapjen e këtij takimi.

Qëllimi i punëtorisë është që të identifikohen interesat e përbashkëta dhe propozimet hartimin në mënyrë që të përgatiten më mirë për të ardhshëm të programit të fqinjësisë Serbi - Maqedoni Veriore.

Projekti "Partneriteti dhe Ngritja e Kapaciteteve në Rrugën për Zhvillimin e Qëndrueshëm" është zbatuar që nga gushti i vitit të kaluar.

"Në tetor përfaqësuesit e qyteteve dhe komunave të rretheve të Jabllanicës dhe Pçinjës dhe përfaqësues të komunave të veri-lindjes dhe rajonit të Shkupit të Maqedonisë Veriore nënshkruan partneritete dhe nënshkruan një memorandum mirëkuptimi dhe bashkëpunimi. Një seminar dy-ditor do të bëjë hapa konkret në bashkëpunimin reciprok ", tha drejtoresha e Qendrës për Zhvillim, Dragana Belenzada.

Projekti "Partneriteti dhe Ngritja e Kapaciteteve në Rrugën për Zhvillim të Qëndrueshëm" synon rrjetin e vetëqeverisjeve lokale të Jabllanicës dhe Pcinjës dhe komunave të Maqedonisë Veriore dhe ngritjen e kapaciteteve të vetëqeverisjeve lokale për pjesëmarrje në programin e bashkëpunimit ndërkufitar.

Projekti bashkëfinancohet nga Agjencia e Zhvillimit të Serbisë, Qendra për Zhvillimin e Rrethit të Jabllanicës dhe Rrethit të Pçinjës dhe 12 njësi të vetëqeverisjeve lokale të Rrethit të Jabllanicës dhe Rrethit të Pçinjës.

Burimi: Jugmedia dhe Trupi Koordinues