Arkiva e lajmeve
                   

BANKAT NUK DO TA NDRYSHOJNË VLERËN MAKSIMALE TË ÇEKUT PREJ 5.000 DINARËVE

27. mars 2018.

Beograd - Bankat nuk do të ndryshojnë shumën maksimale të çekut prej 5.000 dinarë. Ka kaluar më shumë se dhjetë vjet që nga ndryshimi i fundit në limitin e çekut, kur "vija e fundit" nga 150, u ngrit në 200 dinarë, dhe shuma u rrit nga tre në pesë mijë dinarë. Bankat në Serbi nuk kanë ndërmend të ndryshojnë shumën maksimale në një kontroll prej 5.000 dinarë.

Qëllimi i Bankës Kombëtare të Serbisë (NBS), si dhe sektorit bankar në vend, është që të dërgojë kontrollin në të kaluarën dhe të rrisë pagesën me kartela, gjë që konfirmohet nga fakti se nga viti në vit ka më pak njerëz që shkruajnë "kartat e pagesave", që dikur ishin disa nga më të njohurat

Nga vendet ish-RSFJ-ës, praktika e çekut të limituar, me të cilat bankat garantojnë pagesën, e vazhdoi vetëm Serbia, ndërsa bankat në të gjitha ish republikat pushuan të lëshojnë  çekë të garantuar. "Nënshkruesit më të shumtë" të çekut janë ende punëtorë në punëtorët me të ardhura më të ulëta dhe pensionerët me të ardhura më të ulëta, më shumë se gjysmë milioni prej tyre, ndërsa të cilëve shtyrja e pagesave, ndonjëherë edhe deri në një vit, mbetet e vetmja mënyrë për të planifikuar një buxhet të ngushtë shtëpiak. 

Burimi: RTV Ritam dhe Trupi Koordinues