Arkiva e lajmeve
                   

ASFALTIM NË RRUGËT E PARKUT NË BUJANOC KUR KOMUNALCI TËPËRFUNDOJ KANALIZIMIN

10. shtator 2021.

Bujanoc - Beograd - Për asfaltimin e rrugëve pranë parkut të qytetit në Bujanoc, ne jemi duke e pritur  NP "Komunalac", e cila është e ngarkuar me rregullimin e rrjetit të ujërave të zeza atmosferike, u tha në administratën komunale.

“Punimet përgatitore për kanalizimet atmosferike, me sa jam informuar, janë në proces dhe duhet të përfundojnë këtë javë. Për ato rrugë, është e nevojshme të zgjidhet rrjeti i ujërave të zeza atmosferike, dhe tani që asfalti është hequr, është koha e duhur për ta bërë këtë. Ne duam të shmangim situatën e të pasurit asfalt të ri dhe trotuare, dhe uji të derdhet përsëri ”, thotë shefja e departamentit për Investime dhe zhvillim, Fazila Azemoviq.

Kompania e shërbimeve pritet të instalojë rreth 400 metra tuba dhe të ndërtojë një bosht të përshtatshëm.

U ra dakord që "Komunalac" dhe kontraktori për rindërtimin të koordinojnë punimet. Se kontraktori nuk po pret që "Komunalac" të përfundojë pjesën e tij të punës, por të bëjë diçka tjetër ndërkohë, sepse afati i rënë dakord po mbaron. Ishtë pak e tensionuar, por mendoj se zgjidhja përfundimtare e kullimit të ujit do të jetë për kënaqësinë e të gjithëve ”, thotë Azemoviq.

Asfalti u hoq në rrugët Braçe Stoshiq dhe Vuka Karadzhiqa, dhe kjo gjithashtu do të bëhet në rrugën 1 maji, e cila do të jetë e mbyllur për trafik gjatë punimeve.

Burimi: Bujanovacke dhe Trupi koordinues