Arkiva e lajmeve
                   

APEL: MOS I NDIZNI KASHTËN

14. korrik 2016.

Leskoc – Drejtori i Shërbimit Bujqësor Profesional Këshillues në Leskoc, Bratisllav Peshiq, ka dërguar apel tek bujqit e Rrethit të Jabllanicës që në arat e tyre të mos e ndezin kashtën.

Siç thot Peshiq, ky shërbim dhe shtabi për situata të jashtëzakonshme janë në koordinim të përhershëm në mënyrë që të kryhet vizita e shpeshtë e terrenit për të parandaluar zjarrin dhe dëmet e tokave fqinje. Përveç që është e rrezikshme ndezja e kashtës, ajo është e dëmshme sepse mund të vije der tek sterelizimi i tokës dhe shkatërrimi i mikroorganizmave, çka do të ndikoj në dhënien e ulët të të mirave për vitet e ardhshme, thotë Peshiq.

Në Shërbimin Bujqësor Profesional Këshillues thonë se çdo vit përshkak të shprehis së ndezjes së kashtës shkaktohen dëmet e zjarrit në dëme në miliona.

Burimi: Info Qendra Jug dhe Trupi Koordinues