Arkiva e lajmeve
                   

ANKETA ONLINE “JETA NË GJATË DHE PAS COVID-19”

3. prill 2020.

Byroja e Kërkimeve Sociale (BIRODI) ka filluar një hulumtim online "Jeta gjatë dhe pas COVID 19"! (https://www.tvojstav.com/)

Sondazhi do të bëjë rekomandime, opinione, sugjerime dhe pikëpamje mbi statusin aktual të pandemisë COVID 19 dhe statusin dhe parashikimet pas kësaj pandemie që do të bëhet publik periodikisht.

BIRODI fton të gjithë qytetarët, organizatat e shoqërisë civile, shoqatat profesionale, universitetet, sindikatat, median, shoqatat e biznesit të përfshihen duke përfunduar dhe shpërndarë anketimin në mënyrën e cila është në përputhje me ligjin!

BIRODI bënë lutje që të gjatë përgjigjeve të mos përdoret gjuha urrejtjes, etiketë, fyerjet në përgjigje, ose paraqitja e informacione të pa verifikuara, të pavërteta dhe të vështira për tu verifikuar!

Thirrja vlen edhe për propozim temat që do të jenë pjesë e sondazheve të ardhshme të BIRODI-t, pasi kjo është vetëm i pari hulumtim nga në një seri të planifikuara!

BIRODI beson se përfundimi i sondazhit do t'ju ndihmojë të kaloni më shumë kohë duke ju lutur që të #QËNDRONI në apartamente dhe shtëpitë tuaja!

Kjo përpjekje është rezultat i punës vullnetare të anëtarëve të BIRODI-t dhe një kontributi në ruajtjen e publikut gjatë pandemisë COVID - 19.

Burimi: Iniciativa Qytetare dhe Trupi Koordinues