Arkiva e lajmeve
                   

AKSION HUMANITAR I STUDENTËVE TË BUJANOCIT

15. dhjetor 2017.

Bujanoc – Qendra për Zhvillim të Shërbimeve Lokale të Mbrojtjes Sociale nga Vraja përfshin qendrën e pranimit për fëmijë dhe rininë, viktimat e dhunës familjare dhe qëndrim ditor për fëmijë dhe rininë me pengesa në zhvillimin psikologjik, të sëmuarve nga autizmi dhe me çrregullim të përhapur të zhvillimit.

Në paralelen e Fakultetit Ekonomik të Suboticës në Bujanoc studentët kanë organizuar aksionin humanitar “Fëmijët në dhuratë” me detyrë të grumbullimit të parave, ëmbëlsirave dhe gjësendeve ushqimore, për qëllim të bërjes së dhuratave për këta fëmijë.

Burimi: Politika dhe Trupi Koordinues