Arkiva e lajmeve
                   

AFROHET FUNDI I KORRJES SË MISRIT NË RRETHIN E PÇINJËS

24. tetor 2014.

Vranjë – Në territorin e rrethit të Pçinjës po afrohet korrja e fundit e misrit në rreth 10.000 hektarë, ndërsa rendimentet sillen nga 5,5 deri në 9 tonë për hektarë, në varësi të investimeve dhe zbatimin e masave agro-teknike.

„ Moti në ditët e fundit ka ndihmuar dhe lejojuar rrjedhjen normale të korrave misrit kështu që vlerësohet që kjo pnë do të përfundohet deri në fund të muajit. Sa i përket misrit i cili është mbjellur në zonat e përmbytura, për të cilin ministria e bujqësisë dhuroi fara për rreth 70 hektarë, ai është në gjendje të shkëlqyer dhe presim që korrja në rrethin e Pçinjës të kryehet deri në javën e tretë të tetorit. Misri është tradicionalisht drithëri më i zakonshëm në komunën e Vranjës, Bujanocit dhe Vlladiçin Hanit, ndërsa rendimentet sillen për rreth 40% dhe më shumë se mesatarja në këtë pjesë të Serbisë dhe në përgjithësi të gjithë janë të kënaqur. Shirrat e shpeshta në periudhën e korrjes dhe lagështia e lartë kanë sjellur deri te zvogëlimi i rendimenteve“, ka deklaruar Nada Llazoviq-Gjokoviq këshillatare për fusha dhe kultura bimore.

Sipas fjalëve të saj, në majat e misrit janë lajmëruar kokrrat e prishura, këpurdha dhe skuqje, ndërsa klipet kontaminuara nuk mund të hidhen në shporta, sepse ato nuk janë për ushqimin e bagëtive dhe mund të përdoren vetëm për djegie, përndryshe do t’a prish edhe misrin e shëndosh.

„Gjithë kallamin e misrit bujqit e rrethit të Pçinjës do t’a shëndrrojnë në ushqim për kafshë, koncentrat dhe sillazh, kështu që nuk do të ketë tepricë për shitje”, tha Nada Llazoviq – Gjokoviq.

Ka filluar përgaditja e fushave për mbjelljen e kulturave vjeshtore nga fushat të cilat mëparë ishin hequr. Sipas vlerësimeve të shërbimit profesional të bujqësisë, këtë vit do të mbillen drithërat e dimrit, diçka më pak për dallim nga viti ardhshëm.

Ministria e Bujqësisë në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe bankat e biznesit, në mënyrë që të përgatiten fermerët për të korrave të vjeshtës, si një ndër masat e politikës bujqësore, kanë zgjeruar zbatimin e Rregullores mbi kushtet dhe mënyrën e arritjes së drejtave në mbeshetjen kreditore deri në 1 nëntor të këtij viti. Me këtë rregullore fermat bujqësore dhe kooperativave do t’i mundësohet përdorim i lehtë i krediteve për blerjen e materialit reproduktiv për mbjelljen vjeshtore, me një normë interesi fikse gjashtë përqind për një vit. Kredi janë dhënë me një afat maturimi prej një deri në tre vjet, me ndihmën e përdorimit të periudhës lalente deri në një vit, i cili hyn në periudhën e maturimit të kreditit. Prodhuesit bujqësit të interesuar mund në mënyrë të detajuar të informohen rreth kushteve të fitimit të së drejtës për këto kredite në ekspoziturat e bankave e biznesit të cilat kanë lidhur kontrat me ministrinë edhe në hapësirat e Shërbimit Profesional Bujqësor në Vranjë.

Burimi: Jugmedia dhe Trupi Koordinues