Arkiva e lajmeve
                   

AFATI PËR DORËZIMIN E PARAQITJEVE PËR FTESAT PUBLIKE PËR PROJEKTET INOVATIVE SOCIALE KALON MË 3 GUSHT

23. korrik 2018.

Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë - Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve për ftesën publike për projekte inovative shoqërore të financuara nga Qeveria e Zvicerrës përmes programit zviceran të Sëiss PRO, skadon më 3 gusht 2018, deri kur organizatat e interesuara të shoqërisë civile dhe qeveritë lokale nga territori i programit mund të propozojnë projekte mbi nevojën e grupeve të cënueshme dhe përfshirjen e tyre sociale.

Nëpërmjet një thirrjeje publike për sektorin civil, në të cilin të drejtë për të marrë pjesë kanë organizatat me përvojë në zbatimin e projekteve që synojnë grupet e cenueshme, programi zviceran Sëiss PRO do të mbështesë deri në 25 organizata për zbatimit të projekteve në vlerë prej 10,000 deri në 14,000 euro.

Nëpërmjet thirrjes së dytë, programi do të ofrojë mbështetje teknike, dhe pastaj të financojë realizimin e projekteve, në partneritet me sektorin civil, për deri në 10 vetëqeverisje lokale nga zonat e programit që i përkasin grupeve III dhe IV sipas nivelit të zhvillimit.

Vlera e përgjithshme e fondit mbështetës për projektet inovative shoqërore është 420,000 euro.

Informacione të mëtejshme mbi thirrjen, kriteret për zgjedhjen e shfrytëzuesve, mënyra e ofertës dhe dokumentacioni për paraqitje janë në dispozicion në faqen e internetit të programit dhe në faqen e "Konkursi": swisspro.org.rs/konkursi/javni-pozivi

Burimi: Swiss PRO dhe Trupi Koordinues