Arkiva e lajmeve
                   

28. shtator 2010.

28. shtator 2010.

Agjensioni Amerikan për zhvillim ndërkombëtarë (USAID) ka paralajmëruar se sot dhe të mërkurën do të ndajë 160 qertifikata studentëve të cilët gjatë verës kanë marrë pjesë në programet verore të praktikës nëpër sipërmarrjet në Sanxhak dhe Serbi jugore në mënyrë që të përfitojnë përvojën e parë të punës. Për programin e praktikës së punës janë lajmëruar më tepër se 400 të rinjë të cilët në kurse kanë mësuar shkathtësitë të cilat janë të domosdoshme për të kërkuar punë, ndërsa më të mirëve nga ata, 100 nga Novi Pazari dhe 30 nga Presheva dhe Bujanoci u është mundësuar përvojë pune nëpër sipërmarrjet private.