Arkiva e lajmeve
                   

26.06.2009

26. qershor 2009.

Në gjashtë muajtë e ardhshëm në komunën e Medvegjës në punët punët publike do të angazhohen gjashtëdhjetë e gjashtë punëtorë nga evidenca e Shërbimit nacional për punësim. Sipas kontratës që më parë është nënshkruar me Ministrinë për ekonomi dhe zhvillim regjional, ata do të punojnë në disa projekte të Shtëpisë së shëndetit, ornizatës JPK ,,Obnova’’. Shuma e përgjithshme e këtyre punëve kapë cifrën prej nëntë milionë dinarë.