Arkiva e lajmeve
                   

15. 10. 2009.

15. tetor 2009.

Мinistria për të drejtat e njeriut dhe pakicave kombëtare dje ka filluar formimin e listave zgjedhore për pakicat kombëtare e cila do të zgjasë në 120 ditët e ardhshëm pas të cilës periudhë do të shpallet zgjedhja e këshillave nacionale të pakicave kombëtare në Serbi. Në fillim të vitit të ardhshëm do të mbahen zgjedhjet për anëtarët e këtyre këshillave. Për herë të parë përfaqësuesit në këshilla do të zgjidhen nga pakica komëtare Shqipëtare e cila në Serbi (pa Kosovën) nga regjistrimi i vitit 2002 ka afër 61.000 banorë.

Seketari shtetërorë Aniko Mushkinja-Hajnrih theksoi se këshillat nacionale i mundësojnë pjesëtarëve të komuniteteve pakicë të vendosin në sferat e arsimit, kulturës, informimit so dhe përdorimi i gjuhës dhe shkrimit në gjuhë amtare. ,,Pakicat përmes këshillit përpos tjerash munden të ndikojnë në zgjedhjen e anëtarëve të këshillave të shkollave në të cilat arsimi zhvillohet në gjuhën e asaj pakicce kombëtare si dhe të japin propozimet për kandidatin në postin e drejtorit’’.

Këshillat finansohen nga buxheti i Republikës së Serbisë përmes Ministrisë për të drejtat e njeriut dhe të pakicave. ,,Këshillat marrin shumën e parave në bazë të numrit të anëtarëve dhe sipas marrëveshjes nga Koordinimi i këshillave nacionale, trupit të përbashkët joformal të këtyre këshillave’’ theksoi Aniko Mushkinja-Hajnrih.