Arkiva e lajmeve
                   

12.10.2010.

12. tetor 2010.

MBI BARAZINË GJINORE

SOMBOR – Tetembëdhjetë të rinjë nga Presheva dhe Bosilegradi të moshës prej 17-23 vjeqare, nën patronazhin e misionit të OSBE-së në Serbi, në bashkëpunim me Zyren për të rinjë nga Sombori, gjatë qëndrimit treditorë në këtë qytet, janë edukuar në temën e barazisë gjinore dhe aktiviteteve të rinisë. Nikoqirët janë munduar që mysafirëve t’ua paraqesin pasqyrën sa më të mirë të qytetit të tyre, ndërsa përshtypje më të madhe tek mysafirët u ka lënë Teatri Kombëtarë.