Arkiva e lajmeve
                   

12 maj 2009

12. maj 2009.

Në suaza të aksionit të Ministrisë së kulturës ,,Serbia në Serbi’’, ansambli folklorik nacional ,,Kolo’’ për herë të parë në shtëpinë e kulturës ,,Vuk Karaxhiq’’ në Bujanoc mbajti koncert. Në program patën prezentimet e tyre ansamblet folklorike shqipëtare dhe serbe. Koncertin e hapi minisri i kulturës Nebojsha Bradiq.

Ministri Bradiq gjatë vizitës së regjionit të Serbisë Jugore vizitoi edhe lokalitetin arkeologjik ,,Kale’’ në fshatin Krshevicë si dhe bisedoi edhe me prefektin e komunës së Bujanocit e njëherit edhe nënkryetarë i Trupit Koordinues për Serbinë jugore Shaip Kamberin.
- Do të bëjmë përpjekje të ndihmojmë projektin e multietnicitetit në regjionin e Serbisë jugore, posaqërisht do t’i ndihmojmë mediat në gjuhën serbe dhe shqipe, deklaroi ministri Bradiq.

Ministri Bradiq në Press qendrën e Trupit Koordinues në Bujanoc bisedoi me përfaqësuesit e mediave nga regjioni i Serbisë jugore. Bradiq theksoi se kriza ekonomike po i përfshinë edhe mediat botuese dhe ato elektronike. Për ate ministria e kulturës dhe e informimit, në bashkëpunim me shoqatat e gazetarëve, reagoi dhe inicoi në formimin e dy grupe punuese të cilat do të meren me ndihmën për të cilën kanë nevojë mediat në këtë kohë që të tejkalojnë sa më lehtë krizën ekonomike që i ka kapluar.

Rreth problemeve që kanë mediat dhe gazetarët foli Nadezhda Gaqe, kryetarja e NUNS-it (Shoqata e pamvarur e gazetarëve të Serbisë-SHPGS), e cila pos të tjerash potencoi se kjo shoqatë ka inicuar një Fond për ndihmë mediave dhe gazetarëve në kohë të krizës ekonomike. Mbi gjendjen e rëndë e mediave lokale të Serbisë Jugore foli edhe Vukashin Obradoviq, pronari dhe redaktori i ,,Vranjske Novine’’. Ai potencoi se nëse diqka nuk ndërmerret sa më shpejtë, do të vijë deri te shuarja e mediave kurse një numër i madh i gazetarëve që janë të punësuar në këto media do të mbesin pa punë. Ministri Bradiq deklaroi se grupet punuese nga Ministria e kulturës veq kanë nxjerrë pakete të ndihmave të cilat janë të dedikuara edhe për këto media lokale.