Arkiva e lajmeve
                   

11. dhjetorë 2009

11. dhjetor 2009.

Në suaza të aksionit të Ministrisë për mbrojten e ambientit shëndetësorë dhe planifikimit hapësinorë ,,Të pastrojmë Serbinë’’, organizata joqeveritare ,, Green World’’ nga Presheva ka realizuar aktivitetet nga faza e parë të projektit ,,Të gjithë së bashku për një ardhmëri më të mirë’’. Janë mënjanuar dy deponie të  egra në bashkësitë lokale Cakanovac dhe Cerroticë si dhe janë organizuar dy ekspozita artistike të nxënësve të shkollave ,,Vuk Karaxhiq’’ dhe ,,Abdulla Krashnica’’ mbi rëndësinë e mbrojtjes së ambientit jetësorë. Në fazën e dytë të projektit do të vendosen shporta shtylle për mbeturina si dhe katër rrjete për grumbullimin e mbeturinave nga plastika.