Poseta stažista OEBS-ovog programa stručne prakse Službi Koordinacionog tela i Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društevni dijalog - Galeria