Prokurimet publike
                   

Prokurimet publike


 

Prokurimi publik vlerës së vogël 21/2016 - furnizimi i mallrave - artikujt shkollor dhe çantat shkollore për nxënësit të cilët regjistrojnë klasën e parë të shkollës fillore në territorin e komunës së Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës, 1 Shtator 2016/2017

Ftesë për dorëzimin e ofertës

Shkarko dokumentin (Në dispozicion vetëm në gjuhën serbe)

Dokumentacioni i konkursit

Shkarko dokumentin (Në dispozicion vetëm në gjuhën serbe)

Përgjegje në pyetje

Shkarko dokumentin (Në dispozicion vetëm në gjuhën serbe)


Prokurimi publik i vlerës së vogël – nr. 5/2015 – Blerja e mallrave – paisjeve shkollore dhe çantave shkollore për nxënësit të cilët regjistrojnë klasën e parë të shkollës fillore në territorin e komunës së Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës, 1 shtator viti shkollor 2015/2016

Ftesë për dorëzimin e ofertës

Shkarko dokumentin (Në dispozicion vetëm në gjuhën serbe)

Dokumentacioni i konkursit

Shkarko dokumentin (Në dispozicion vetëm në gjuhën serbe)


Realizimi i shërbimit “Për shkollën e gjuhës serbe për fillestaret e komunitetit shqiptar” (200 pjesëmarrës) në teritorin e komunave të Bujanocit dhe Preshevës - prokurimi publik 14/2013-procedura e hapur

Thirrje për dorëzimin e ofertave

Shkarko dokumentin (Në dispozicion vetëm në gjuhën serbe)

Dokumentat e konkursit
Shkarko dokumentin (Në dispozicion vetëm në gjuhën serbe)

Përgjegje në pyetje
Shkarko dokumentin (Në dispozicion vetëm në gjuhën serbe)


PROKURIMET PUBLIKE NË VLERË TË VOGËL TË SHËRBIMIT TË TRUPIT KOORDINUES TË QEVERISË SË REPUBLIKËS SË SËRBISË PËR KOMUNAT PRESHEVË, BUJANOC DHE MEDVEGJË NË VITN 2011 - 2012
Shkarko dokumentin

PROKURIMET PUBLIKE NË VLERA TË MËDHA TË SHËRBIMIT TË TRUPIT KOORDINUES TË QEVERISË SË REPUBLIKËS SË SËRBISË PËR KOMUNAT PRESHEVË, BUJANOC DHE MEDVEGJË NË VITIN 2011 - 2012
Shkarko dokumentin