Hyrja /
Arkiva e lajmeve
                   
6. qershor 2019.

FTESË PËR PJESËMARRJE NË PROGRAMIN EDUKATIV NË POLONI

Organizata “Magic in the Current World” fton të gjithë të interesuaritnë Republikën e Serbisë që të paraqiten për pjesëmarrje në programin edukativ të peojektit  Mural for Tolerance (Smart Living), i cili do të realizohet në pjesën e dytë  në Poloni.

5. qershor 2019.

SHFRYTËZO VERËN PËR ARRITJEN E PËRVOJAVE NË SERBI!

Studiuesit e Rinj të Serbisë - Shërbimi Vullnetar i Serbisë, të hënën, më 3 qershor, ka filluar aplikimin për kampet ndërkombëtare vullnetare në Serbi.

5. qershor 2019.

FTESË PËR PJESËMARRJE NË PROGRAMIN EDUKATIV NË MOLDAVI

Organizata “Magic in Current ëorld” dhe "MUSS Serbia" u bëjnë thirrje të rinjve 18-30 vjeç të aplikojnë për pjesëmarrje në projektin arsimor "ARTiculacion", i cili mbështet programin Erasmus + të Bashkimit Evropian.

4. qershor 2019.

URIMET E KRYETARIT TË TRUPIT KOORDINUES, ZORAN STANKOVIQ PËR FITËR BAJRAM

Me rastin e festës së Fitër Bajramit, kryetari i Trupit Koordinues për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë Zoran Stankoviq dërgoi urimet qytetarëve të cilët festojnë këtë festë.

4. qershor 2019.

“INKLUZIONI I ROMËVE DHE GRUPEVE TË TJERA TË MARGJINALIZUARA NË SERBI – INICIATIVA PËR INKLUZION” – FTESA PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE (AFATI 14.06.2019)

Në kuadër të projektit “Përfshirja e romëv dhe grupeve të tjera të margjinalizuara në Serbi – Iniciativa e Përfshirjes”, Konferenca e përhershme e qyteteve dhe komunave (KPQK) qeverivedhe Agjencia Gjermane për Zhvillimin e Bashkëpunimit i zbatuar nga GIZ shpallë konkurs përzgjedhjen...

4. qershor 2019.

FTESË PUBLIKE E MINISTRISË SË BUJQËSISË PËR BLERJEN S MAAINERISË DHE PAJISJEVE TË REJA PËR AVANSIMIN E PRODHIMIT PEIMAR TS KULTURAVE BIMORE NË VITIN 2019

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave ka shpallur një ftesë publike për të aplikuar për të drejtën për stimuj për investime në asete fizike të fermave bujqësore për blerjen e makinerive të reja dhe pajisjeve për përmirësimin e prodhimit primar të kulturave bimore në vitin 2019.

4. qershor 2019.

DITA NDËRKOMBËTARE E DHURIMIT

Dita kombëtare e dhurimit është iniciativa e Forumit Filantropikë të Serbisë me misionin e zhvillimit të një kulture të dhurimit në Serbi. Forumi Filantropikë i Serbisë realizon  iniciativën në kuadër të projektit për përmirësimin e kuadrit për përfitime, i cili është i financuar nga USAID dhe zbatuar nga Koalicioni për Bamirësi...

3. qershor 2019.

WEB4YES PROJEKTI: PËRKRAHJE PËR ORGANIZATAG E SHOQËRISË CIVILE PËR AVANSIMIN E PUNËSIMIT E TË EINJËVE DHE SIPËRMARRËSISË NË NIVEL LOKAL (AFATI: 05.06.2019)

Iniciativa e organizatave të shoqërisë civile të Ballkanit Perëndimor për të mbështetur punësimin e të rinjve në kuadër të projektit WEB4YES ka shpallur konkurs për grante në fushën e përmirësimit të efektivitetit të organizatave të shoqërisë civile në Ballkanin Perëndimor në marrjen e iniciativave për përmirësimin e politikave...

Iniciativa e organizatave të shoqërisë civile të Ballkanit Perëndimor për të mbështetur punësimin e të rinjve në kuadër të projektit WEB4YES ka shpallur konkurs për grante në fushën e përmirësimit të efektivitetit të organizatave të shoqërisë civile në Ballkanin Perëndimor në marrjen e iniciativave për përmirësimin e politikave të punësimit

3. qershor 2019.

FTESË PËR DISKUTIM PUBLIK MBI DRAFT LIGJIN MBI DREJTAT E FËMIJËS DH MBROJTËSIT TË TË DREJTAVE TË FËMIJËS

Ministria e Punës, Punësimit dh e Çështjeve Sociale dhe Veterane fton qytetarët e interesuar, si dhe komunitetit shkencor, për t'u njohur me tekstin e Projektligjit për të Drejtat e Fëmijës dhe Mbrojtësit e të Drejtave të Fëmijëve dhe të japin komentet dhe sugjerimet e tyre në kontekstin e diksutimit  publik që do të zbatohet nga  5 deri 26 qershor 2019.

«Претходна страна