Hyrja /
Arkiva e lajmeve
                   
18. prill 2019.

PARAQITE IDENË TUAJ NË KONKURSIMT MË TË MADHË PËR TË RINJ (AFATI: 01.06.2019)

Shoqata “Razlivaliste”, e cila merret me zhvillimin e sipërmarrësisë sociale mes të rinjve në Serbi, po zbaton programin edukativ Social Impact Award, i cili po zbatohet në 20 vende të botës.

18. prill 2019.

DIGJITALIMI I KUVENDIT TË KOMUNËS SË BUJANOCËS

Bujanoc – Projekti i digjiitalizimi të Kuvendit të Bujanocit do ta financoj  Ministria e Administratës Publike dhe Vetëqeverisjes Lokale me 4.7 milionë dinarë , ndërsa instalimin e sistemit digjiital do të përfundojë në fillim të qershorit, është kumtuar nga kabineti i kryetarit të komunës.

17. prill 2019.

AMBASADA E REPUBLIKËS SË BULLGARISË NË BEOGRAD – FTESË PËR DORËZIMIN E PROPOZIM E PROJEKTEVE

Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Bullgarisë, përmes Ambasadës së Republikës së Bullgarisë në Beograd, ka publikuar procedurën për pranimin dhe përzgjedhjen e projekt propozimeve që do të zbatohen me një grant nën Ndihmës Zyrtare për Zhvillim të Republikës së Bullgarisë për Republikën e Serbisë, me të afat fillestar për nisjen e projekteve në 2020.

17. prill 2019.

ËSHTË SHPALLUR KONKURSI I RI, I KATËRTI PËR NDARJEN E MJETEVE NË BAZË TË SHTYERJES SË NDJEKJES PENALE

Ministria e Drejtësisë ka shpallur konkurs të ri publik për shpërndarjen e fondeve të mbledhura nga shtyerjen e ndjekjes penale (oportunitetit), dhe shuma totale e parashikuar për ndarje është 470 milionë dinarë.

17. prill 2019.

MJETET E NDARA PËR PROJEKTE MEDIALE

Bujanoc - Këshilli i Qytetit të Vrajës ka miratuar propozimin e Komisionit për alokimin e fondeve për bashkëfinancimin e projekteve nga buxheti i Qytetit për prodhimin e përmbajtjeve mediatike në vitin 2019.

16. prill 2019.

KONKURS PËR PJESËMARRJE NË FORUMIN NACIONAL PËR IDETË E GJELBËRTA (AFATI: 05.05.2019)

Fondacioni Trag, Fondacioni i Vllezërve Rokfeler dhe Erste Banka kanë shpallur Konkurs për pjesëmarrje në Forumin Nacional për Idetë e Gjelbërta.

16. prill 2019.

JANË SIGURUAR MJETE PËR VAZHDIMIN E PUNËS SË KUZHINËS POPULLORE

Bujanoc - Për funksionimin e Kuzhinës Popullore në Bujanoc, janë siguruar 8.5 milion dinarë nga buxheti republikan për funksionimin në ciklin të ardhshëm 9 mujor.

16. prill 2019.

NË FSHATIN LERAN KURORA PËR USHTARËT E RËNË NË BOMBARDIMIN E NATO-S

Preshevë – Njëzet vjetori i vdekjes së ish-pjesëtarëve të Brigadës së 78 të motorizuar gjatë agresionit të NATO-s, është shënuar në fshatin Leran, të komunës së Preshevës.

15. prill 2019.

KONKURSI PËR PROJEKTET E VETËPUNËSIMIT DERI MË 22 PRILL

Beograd - Qytetarët regjistruar si të papunë mund që deri më 22 prill të paraqesin kërkesën, planin e biznesit dhe dokumentacionin e nevojshëm për konkursin për vetëpunësim, tha Zoran Martinoviq, drejtor i Shërbimit Kombëtar të Punësimit.

15. prill 2019.

FILLON DORËZIMI I KËRKESA PËR SUVENSIONET E BLETARËVE

Dorëzimi i kërkesës për ushtrimin e të drejtës për stimulim koshered e bletëve fillon sot dhe zgjat deri më 31 maj të këtij viti. Stimujt jepen në shumën prej 720 dinarë për një koshere të bletëve.

«Претходна страна   Следећа страна»