Hyrja /
Arkiva e lajmeve
                   
14. janar 2019.

UNDP: FTESË PËR KOMPANITË PËR PJESËMARRJE NË PROGRAMIN „SËBASHKU PËR BIZNES TË QËNDRUESHËM“ (AFATI:31.01.2019)

Preshevë, Bujanoc, Medvegjë - Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në Serbi ka filluar një program të ri të quajtur Së Bashku për Biznes të Qëndrueshëm. Programi synon të mbështesë kompanitë që duan të përmirësojnë biznesin e tyre dhe të kontribuojnë në zhvillimin e qëndrueshëm të shoqërisë duke futur një ose më shumë qëllime zhvillimi të qëndrueshëm në biznesin e tyre.

11. janar 2019.

SHËRBIMI NACIONAL PËR PUNËSIM: KONKURS PËR PJESËMARRJE TË VETQEVERISJEVE LOKALE NË BASHKËFINANCIMIN E PROGRAMEVE DHE MASAVE TË POLITIKËS AKTIVE TË PUNËSIMIT NË VITIN 2019

Preshevë, Bujanoc, Medvegjë - Qëllimi i konkursit është realizimi i masave apo programeve të politikës aktive të punësimit:

11. janar 2019.

ËSHTË SHPALLUR FTESA PËR DORËZIMIN E PROPOZIM PROJEKTEVE – PËRKRAHJA E UE-SË NË PËRFSHIRJEN E ROMËVE

Preshevë, Bujanoc, Medvegjë - Konferenca e Përhershme e Qyteteve dhe Komunave - Asociacioni i Qyteteve dhe Komunave të Serbisë ka shpallur thirrje për dorëzimin e propozimeve të projekteve në kuadrin e Programit "Mbështetje për Përfshirjen e Romëve të Romeve...

11. janar 2019.

TERMINALI DOGANOR NË PRESHEVË PRE SHPALLJEN E THIRRJES PUBLIKE

Preshevë - Ndërprerja e përkohshme e terminalit të zyrës doganore në Preshevë do të zgjasë vetëm derisa të shpallet thirrja publike nga Administrata Doganore për të kërkuar një zgjidhje afatgjate për nevojat e biznesmenëve lokalë...

10. janar 2019.

TRAJNIMET FALAS TË MINISTRISË SË RINISË DHE SPORTIT

Preshevë, Bujanoc, Medvegjë - Në kuadër të projektit "Punësimi predikativ i të rinjve" i financuar nga Ministria e Rinisë dhe Sportit, Qendra për Trajnim Biznesi ka shpallur thirrje për trajnim për përkrahje dhe ndihmë për të rinjtë në punësim.

10. janar 2019.

KONKURSI I KOMUNËS SË BUJANOCIT PËR BURSAT STUDENTORE

Bujanoc - Komisioni i Këshillit Komunal të Bujanocit ka shpallur konkurs për dhënien e ndihmave të njëhershme financiare për studentët e studimeve themelore dhe master nga territori i komunës së Bujanocit për vitin akademik 2018/19.

8. janar 2019.

THIRRJE PUBLIKE PËR TË RINJËT ROMË DHE ROME PËR PJESËMARRJE NË PROGRAMIN E TRAJNIMEVE DHE VULLNETARIZMIT NË INSTITUCIONET LOKALE (AFATI 19.01.2019)

Komisioneri i Lartë për Refugjatë i Kombeve të Bashkuara (UNHCR), Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) dhe Vullnetarët e Kombeve të Bashkuara (UNV) në Serbi njoftuan një thirrje për një grup të dytë të të rinjëve rom dhe rome...

8. janar 2019.

AMBASADA E REPUBLIKËS SË POLONISË NË SERBI: FTESA PËR DËRGIMIN E PROPOZIM PROJEKTEVE – PROJEKTET E VOGLA ZHVILLIMORE (AFATI: 25.01.2019)

Ambasada e Republikës së Polonisë në Serbi ka shpallur ftesën për të dërguar propozime që do të realizohen në kuadër të ashtuquajturës  projektet e vogla zhvillimore (të njohura më parë si Grante të Vogla).

8. janar 2019.

ËSHTË SHPALLUR KONKURS PËR FINANCIMIN E PROJEKTEVE NGA FUSHA E KRIJIMTARISË MODERNE (AFATI: 04.02.2019)

Ministria e Kulturës dhe Informimit e Qeverisë së Republikës së Serbisë ka shpallur konkurs për financimin ose bashkëfinancimin e projekteve në fushën e krijimtarisë bashkëkohore në Serbi në vitin 2019.

«Претходна страна