Hyrja /
Arkiva e lajmeve
                   
26. tetor 2017.

KONKURSI I ZYRËS RAJONALE PËR BASHKËPUNIM ME TË RINJËT PËR FINANCIMIN E PROJEKTEVE

Zyra rajonale për Bashkëpunim me të Rinjët ka shpallur konkurs më 16 tetor 2017, konkurs publik për dorëzimin e propozim projektit në fushën e promovimit të pajtimit në rajon të Ballkanit Perendimor përmes forcimit të mobilizimit, bashkëpunimit dhe aktivizmit rinor.

25. tetor 2017.

NJOFTIM PËR MEDIA - 25.10.2017.

Beograd – Trupi Koordinues i Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë njofton se këtë vit nuk do të shpallet konkursi për ndarjen e mjeteve të pakthyeshme të subvensioneve për kompanitë e vogla dhe të mesme.

24. tetor 2017.

UE-JA I DHURON KOMUNËS SË BUJANOCIT KAMIONIN PËR MBETURINA DHE PËR PUESE NË TËRNOC TË MADH

Bujanoc – Në uebfaqen e komunës së Bujanocit është publikuar që komuna e Bujanocit, duke faleminderuar donatorëve do të realizoj dy projekte të rëndësishme.

24. tetor 2017.

KONKURSI PUBLIK PËR DOTACIONE PËR ORGANIZATAT JOQEVERITARE DHE ORGANIZATAT TJERA JOPROFITABILE TË RËNDËSISHME PËR ARSIM NË VITIN 2017 (27.10.2017)

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik shpallë Konkurs Publik për pjesëmarrje në shfrytëzimin e mjeteve financiare të dedikuara për dotacionet për organizatat joqeveritare dhe organizatat tjera joprofitabile të rëndësishme për arsim në vitin 2017. 

23. tetor 2017.

KA FILLUAR DEMINIMI NË RRETHINËN E BUJANOCIT

Bujanoc – Në veri të komunës së Bujanocit ka filluar realizimi i Projektit të kontrollimit teknik të lokacionit Përroit të Ngushtë prej 275.800 metrave katro për të cilën mendohet se është ndodtur me mjetet vdekjeprurëse të mbetura nga viti 2000/2001, nga periudha nga veprimеt e ish UÇPMB-ës kunder forcave të rregulltatë sigurisë s ëish Republikës Federale të Jugosllavisë.

23. tetor 2017.

NXËNËSIT E SHKOLLAVE FILLORE NË “VRAP PËR FËMIJËRI MË TË GËZUAR”

Bujanoc – “Vrapi tradicional për fëmijëri më të gëzuar”, i cili organizohet nga Kryqi i Kuq i Bujanocit, është mbajtur në stadiumin e qytetit në Bujanoc. Si edhe viteve të mëhershme, ky organizim humanitar është ka grumbulluar më shumë se 200 pjesëmarrës të shkollës fillore “Branko Radiçeviq”.

23. tetor 2017.

KOMUNA E MEDVEGJËS E PARA NË VEND NË FUSHËN E MENAXHIMEVE ME RESURSET NJERËZORE

Medvegjë – Komuna e Medvegjës ka konkuruar në Këshillin e Europës për implementimin e pakos së përkrahjes për menaxhimin e resurseve njerëzore në vetqeverisjes lokale.

20. tetor 2017.

GJITHNJË E MË SHUMË INVESTIME TË SUKSSESHME NË JUGUN E SERBISË

Leskoc – Kryetari i Odës Ekonomike të Serbisë Marko Çadezh ka deklaruar në Leskoc se në jugun e Serbisë ka gjithnjë e më shumë investitorë të suksseshëm të huaj, gjë që është shumë e rëndësishme duke marrë parasysh se janë vetëm dy vetqeverisje lokale, Vraja dhe Leskoci, në grupën e dytë dhe tretë të zhvillimit, ndërsa nëntë komuna kanë status të h

20. tetor 2017.

ËSHTË RRITUR BUXHETI I KOMUNËS SË BUJANOCIT

Bujanoc – Kuvendi Komunal i Bujanocit ka miratuar rebalans buxhetin, sipas të cilit komuna e Bujanocit deri në fund të vitit rritet buxheti për 30 milionë dinarë.

20. tetor 2017.

NDËRROHEN GYPAT, DHOMAT NË HOTELIN “GEJZIR”

Medvegjë – Në Banjën e Sijarinës të Medvegjës, në vazhdë është ndrrimi i instalimit të vjetër të ujit të hotelit “Gejzer”, në të cilin dimrit dhomat dhe apartmanet me 277 shtretër do të jenë më të ngrohtë se viteve të kaluara.

«Претходна страна   Следећа страна»