Hyrja /
Arkiva e lajmeve
                   
23. nëntor 2016.

KRYETARI I TRUPIT KOORDINUES DHE MINISTRESHA PËR ADMINISTRATË SHTETËRORE DHE VETQEVERISJE LOKALE KANË VIZITUAR PRESHEVËN DHE BUJANOCIN

Preshevë – Bujanoc – Zoran Stankoviq, kryetar i Trupit Koordinues dhe Ana Bërnabiq, ministresha për administratë shtetërore dhe vetqeverisje lokale, kanë vizituar komunën e Preshevës dhe Bujanocit.

23. nëntor 2016.

TRAJNIMET PËR PUNË

БBeograd – Dhjetë komuna nga juglindja dhe jugperendimi i Serbisë përmes mbështetjes së UE-së dhe Qeverisë së Zvicrrë, përmes programit zhvillimor të Progresit Europian, do të realizojnë programet për avansimin e diturive dhe aftësive për qëllim të rritjes së punësimit për qytetarët të cilët i takojnë grupeve të cenueshme të banorëve.

23. nëntor 2016.

KONKURSI PËR NXËNËS TË SHKOLLAVE FILLORE DHE TË MESME NË BUJANOC

Bujanoc – Fëmijët prej moshës 6 deri 18 vjeçare, nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme nga Bujanoci, mund të paraqiten në konkurs për logon e kampanjës e cilat merret me promovimin e drejtave të fëmijëve. Tema e kampanjës është rritja e ndërgjegjës mbi shkeljen e drejtave dhe mekanizmin e mbrotjes së drejtave të fëmijëve, ndërsa në konkursin e shpallë Klubi i Hapur dhe shtatë organizata partnere.

22. nëntor 2016.

PROMOVIMI I MONOGRAFISË SË BEKIM FEHMIUT NË BUJANOC

Bujanoc – Gazetari, publicist dhe përkthyesi Fahri Musliu ka promovuar në Bujanoc monografinë “Bekim Fehmiu – Odiseu i Kosovës”. Monografia përmban tetë kapituj dhe fillon me kapitullin “Vetëvrasja si akt personal”. Libra përmban edhe shumë intervista të cilat Fehmiu i ka dhënë gjatë jetës.

 

22. nëntor 2016.

RENOVIMI I TRI PJESËVE TË KORIDORIT 10 HEKURUDHOR PREJ NISHIT DERI NË PRESHEVË

Preshevë – Punimet në rekonstruktuimin e tri pjesëve të koridorit 10 hekurudhor në mes të Nishit dhe Preshevës, me gjatësi të përgjithshme 46.5 kilomentra, janë duke shkuar sipas planit, ndërsa përfundimi i tyre pritet të kryhet deri në maj të vitit të ardhshëm, ka njoftuar Hekurudha e Serbisë.

22. nëntor 2016.

KONKURSI PUBLIK PËR PËRMIRËSIMIN E POZITËS EKONOMIKE TË GRUAS

Ministria për Punë, Punësim, për çështje Veterane dhe Sociale ka shpallur Konkurs për paraqitjen e propozim projekteve me të cilin realizim do të avansohet barazia e femrave dhe meshkujve në Republikën e Serbisë. Masat e planifikuara me aktivitetet projektuese duhet të jenë në përputhje me masat e planifikuara të Strategjisë Nacionale.

21. nëntor 2016.

FTESË PËR MEDIA 21.11.2017.

Ju ftojmë që të martën më 22 nëntor, të përcjellni vizitën që do t`iu bëhet komunave Preshevë dhe Bujanoc, nga ministresha e administratës shtetërore dhe vetqeverisjes lokale, Ana Bërnabiq dhe kryetari i Trupit Koordinues për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, Zoran Stankoviq.

21. nëntor 2016.

USHQIMI NGA JUGU NË PANAIRIN E BEOGRADIT

Bujanoc – Me ndërmjetësimin e Odës Ekonomike së Leskocit, rreth dymbëdhjetë prodhues nga Rrethi i Pçinjës dhe Jabllanicës do të ekspozojnë prodhimet e veta në Panairin Tradicional të Ushqimit dhe Pijeve Popullore në Beograd.  

21. nëntor 2016.

BASHKËPUNIMI I BLETARËVE NGA KUMANOVA

Bujanoc – Kryetari i Shoqatës së Bletarëve të Bujanocit “Polen 2012” dhe Shoqata e Prodhuesëve Bujqësor nga Kumanova, Zarije Mitiq dhe Momçillo Trajkovski, në Bujanoc kanë nënshkruar Memorandumin mbi Bashkëpunimin Ndërkufitar.

21. nëntor 2016.

TRUPI KOORDINUES KA SUBVENSIONUAR 15 FIRMA NGA PRESHEVA, BUJANOCI DHE MEDVEGJA

Bujanoc – Pronarëve të 15 firmave të vogla dhe të mesme nga komuna e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës, të cilët kanë marrë pjesë në konkursin e Shërbimit të Trupit Koordinues, do t`iu ndahen 40 milion dinarë mjete të pakthyeshme në mënyrë që të nxitet zhvillimi i mëtutjeshëm dhe hapja e vendeve të reja të punës.  

«Претходна страна   Следећа страна»