Hyrja /
Arkiva e lajmeve
                   
22. janar 2016.

PËR ZGJIDHJE NË BEOGRAD, E JO NË PRISHTINË

Preshevë, Bujanoc, Medvegjë – „Shteti në jugun e Serbisë e punon mirë punën e vet. Prej fillimit të krizës së emigrantëve nuk kemi pasur asnjë problem të madh. Njejtë është edhe në mardhëniet me shqiptarët të cilët gjithnjë e më shumë kuptojnë se Qeveria në Beograd...

22. janar 2016.

ZLLATANOVIQ RRETH PASURISË GJUHËSORE TË JUGUT TË SERBISË

Vrajë – Profesori Momçillo Zllatanoviq, doktor i filologjisë dhe koleksionisti i palodhur i pasurisë gjuhësore të jugut të Serbisë, do të marrë pjesë në konferencën shkencore “Fshati në jugun e Serbisë”, e cila do të mbahet më 21 dhe 22 janar në qytetin e Vrajës.

22. janar 2016.

SËSHPEJTI LIGJI PËR PUNË SEZONALE

Mbledhësit e pemëve dhe perimeve, punëtorët e ndërtimit, punëtorët turistik sezonal sëshpejti do të kenë ligjn i cili do të rregulloj të drejtat dhe pozitën e tyre. Numër i madh i njerëzve të cilët kryesisht në muajt e verës punojnë në fushat dhe në vendet e ndërtimit, deri më tani askush nuk i ka paraqitur...

22. janar 2016.

SUVENSIONET PËR BUJQËSI TË VITIT 2015, NË TRI KËSTE

Ministrja e bujqësisë dhe mbrojtjes së mjedisit, Snezhana Bogosavleviq Boshkoviq, ka deklaruar se sunvesionet për bujqësi nga viti 2015, do të paguhen në tri këste, më saktë kësti i parë do të jetë më 29 janar, i dyti më 26 shkurt dhe i treti më 25 mar të vitit 2016.

21. janar 2016.

NË PRESHEVË DJE JANË REGJISTRUAR RRETH 1.100 EMIGRANTË

Preshevë –. Prej mëngjesit në qendrën për pranim në Preshevë zbatohen masa të reja për emigrantët. Në letrën egzistuese për regjistrim të emigrantëve është shtuar edhe rubrika, në të cilën emigrantët shkruajn se ku kërkojn azil. Kalojnë vetëm ata të cilët dëshirojnë që të shkojnë në Austri ose Gjermani.

21. janar 2016.

PARAQITU NË PROGRAMIN “EUROPA PËR QYTETARËT DHE QYTETARET”

Zyra për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile e Qeverisë së Republikës së Serbisë, si pikë nacionale për programin e Unionit Europian “Europa për qytetarët dhe qytetaret” në Serbi, fton të gjithë përfaqësuesit e organizatave civile dhe njësitë e vetqeverive lokale nga territori i Republikës së Serbisë...

21. janar 2016.

INFO HORIZONT 2020 – KOMPONENTA MARIA SKLODOVSKA KIRI INFO

Më 9 shkurt 2016, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik, në bashkëpunim me Odën Ekonomike të Serbisë dhe Drejtoratin e Përgjithshëm për Hulumtime dhe Risi e Komisionit Europian...

20. janar 2016.

SËSHPEJTI PAISJET KUNDËR ZJARRIT NË VENDBANIMET ROME NË JUGUN E SERBISË

Nish - Organizata joqeveritare Jurom do të vendos paisjet kundër zjarrit në 22 vendbanimet rome në territorin e dhjetë komunave të jugun e Serbisë (Zhitoragjë, Prokuple, Kurshumli, Leskoc, Bojnik, Leban, Vlladiçin Han, Surdulicë...

20. janar 2016.

REKONSTRUKTUIMI FONDI I GRAVE - KONKURSET E HAPURA

Rekonstruktuimi Fondi i Grave shpallë konkurse për shumë programe në vitin 2016. Ju lutem që t'i dorëzoni shembujt e projekteve në formularin e Rekonstruktuimit të Fondit të Gruas në gjuhën serbe, mu buxhetin në vlerën e dinarëve.

19. janar 2016.

BASHKËPUNIMI I USHTRISË SË SERBISË DHE GARDËS KOMBËTARE TË OHAJOS

Bujanoc, Preshevë, Vrajë – Trupi Koordinues i Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, në bashkëpunim me Ministrinë e  Mbrojtjes dhe Ministrinë për Administratë Shtetërore dhe Vetqeverisje Lokale...

«Претходна страна   Следећа страна»