Hyrja /
Arkiva e lajmeve
                   
13. qershor 2014.

ROMËT BESOJNË QË POLICIA NUK I SHIKON ATA SI QYTETARË

Projekti i Qendrës për Hulumtimin e Politikave Publike „Romet dhe Romët dhe reformat e sektorit të sigurisë“ është kryer në gjashtë qytete dhe komuna të Serbisë, në të cilën hyjnë Nishi, Vranja, Bujanoci, Kragujevci, Subotica dhe Zemuni.

13. qershor 2014.

MBËSHTETJA E ZHVILLIMIT TË SIPËRMARRJEVE TË VOGLA DHE TË MESME NË SERBI

Oda Ekonomike Rajonale e Leskocit në bashkëpunim me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD) ka realizuar prezentimin e Programit “Mbështetja e zhvillimit të sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Serbi”. Programin e finanson UE-ja, ndërsa e zbaton EBRD Small Business Support në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë të Republikës së Serbisë.

12. qershor 2014.

MINISTRIA E ARSIMIT NË TAKIM ME DREJTORËT E SHKOLLAVE TË RRETHIT TË JABLLANICËS DHE PÇINJËS

Sërgjan Verbiq, ministër i arsimit, shkencës dhe zhvillimit teknologjik, ka biseduar dje me në sallën e madhe të kuvendit komunal të Leskocit me drejtorët e shkollave fillore nga rrethi i Jabllanicës dhe Pçinjës rreth përgaditjes dhe realizimiz të maturës së vogël. Mendimi i ministrit Verbiq, si dhe i përgjegjësve nga fusha e arsimit, është se janë bërë gati të gjitha përgaditjet rreth nënshtrimit në provimin final dhe se ky proces duhet të kalojë siç duhet.

10. qershor 2014.

MBROJTËSI I QYTETARËVE NË JUG TË SERBISË

Preshevë, Bujanoc, Medvegjë – Anëtarët e shërbimit profesional të Mbrojtësit të Qytetarëve kanë qëndruar në komunat e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës ku kanë pranuar ankesat e këtyre tri komunave në punën e pa ligjshme dhe jo të drejtë të organeve administrative. Me këtë rast ata kanë njoftuar qytetarët e tri komunave që ankesat e tyre mund t’i dërgojnë Mbrojtësit të Qyterarëve edhe me postë.

9. qershor 2014.

DERI 11 QERSHOR ËSHTË E HAPUR FTESA PUBLIKE PËR PROGRAMIN E MBËSHTETJES PËR SIPËRMARRJET E GRAVE PËRMES NDARJES SË NDIHMAVE TË PAKTHYESHME FINANSIARE

Sipërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme në pronësi të grave, si dhe sipërmarrësit të cilët themeluese janë gratë, kanë mundësi të fitojnë mjete të pakthyeshme në vlerë nga 50 000,00 deri 300 000,00 dinarë.

Afati për paraqitje është 11 qeshor 2014.

6. qershor 2014.

MEDVEGJA NË FESIVALIN E PARË NDËRKOMBËTAR TË KULTURËS SË PËRGJITHSHME NË GREQI

Me ftesë të SO Pllatamon nga Greqia, shoqëria kulturo-artistike „Medvegja“ nga Medvegja, ka marrë pjesë nga 30 deri 31 maji në Festivalin e Parë Ndërkombëtar të kulturës së përgjithshme në Pllatamon.

6. qershor 2014.

„PËR NE E VOGËL PO PËR TJERËT ËSHTË E MADHE“

Në qendrën sportive „Rinia“ në Bujanoc është mbajtur turniri humanitar njëditor në futboll të vogël, qëllim i të cilit ka qenë grumbullimi i mjeteve finansiare për të rrezikuarit nga përmbytjet në Serbi.

6. qershor 2014.

KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE NGA BUXHETI I KOMUNËS SË BUJANOCIT PËR VITIN 2014

Komisioni për ndarjen e mjeteve nga buxheti i Komunës së Bujanocit për vitin 2014, ka shpallë konkurs për ndarjen e mjeteve për implementimin e projekteve të cilat janë në interes të bashkësisë lokale.

3. qershor 2014.

ËSHTË SHËNUAR DITA NDËRKOMBËTARE E FËMIJËVE NË PRESHEVË

Preshevë – Në Preshevë në një seri të aktiviteteve të cilat i`u kanë dedikuar fëmijëve është shënuar 1 Qershori, Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve. Në qendër të Preshevës ishin mbledhur qindra fëmijë. Fëmijët kanë mbajtur maska interesante dhe të qeshur janë shoqëruar pa paragjykime.

3. qershor 2014.

USAID-I DHE NARR KANË VAZHDUAR AFATIN PËR PARAQITJE DERI MË 6 QERSHOR NË PROGRAMIN E MBËSHTETJES PËR SIPËRMARRJET E TË RINJËVE DHE FEMRAVE

Përshkak të fakteqësive që ndodhën në vendin tonë, afati i paraqitjes për pjesëmarrje në Programin e trajnimit për fillimin e biznesit dhe ndarjes së mjeteve të pakthyeshme në fushat e sipërmarrjeve të të rinjëve dhe femrave, është vazdhuar deri më 6 Qershor 2014, është njoftuar në faqen e Agjensionit Kombëtar për Zhvillim Rajonal (NARR).

«Претходна страна   Следећа страна»