Hyrja /
Arkiva e lajmeve
                   
17. maj 2011.

PUNË PËR SHQIPTARËT NË POLICI DHE ADMINISTRATË DOGANORE

Milan Markoviq, kryetari i trupit Koordinues të Qeverisë së Republikës së Sërbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, paralajmroi vazhdimin e aktiviteteve në integrimin e shqiptarëve në sistemin shoqëror dhe shtetëror të Sërbis, dhe tha se kjo nënkupton dhe punësimin e shqiptarëve në Administratën doganore.

12. maj 2011.

DIPLOMATËT NGA INDONEZIA NË RRETHIN E PÇINJËS DHE JABLLANICËS

Medvegjë -  Mardhëniet e mira politike në mes të Sërbisë dhe Indonezisë mund të zgjërohen edhe në fushën e ekonomisë, kryesisht në sferën ushtarake dhe në industrin ushqimore, por edhe turizmit - ka vlerësuar, me rastin e vizitës së parë,  jugut të Sërbisë, ambasadori i këtij shteti të largët aziatik, Samuel Samson.

9. maj 2011.

PROJEKT I RI RRETH ARSIMIMIT NË JUG TË SËRBISË

Bujanovac – Pasi që për mes kërkimëve është përcaktuar se në hapsirat e shtatë komunave të rrethit të Pçinjës ka më shumë se 15.000 analfabet, është inicuar projekti ”Mundësia e  dytë”  me çrast janë thirrur qytetarët më të vjetër se 15 vjetësh që të paraqiten ashtu që në mënyrë të shpejt(emergjente) të përfundojnë shkollën fillore.

6. maj 2011.

PROJEKTI “KUJDESI RRETH MBETJEVE NDËRTIMORE” NË VLERË PREJ 124.000$

Në Vladiqin han është mbajtur ceremonija e nënshkrimit të kontratës për realizimin e projektëve zhvillimore rajonale në kuadër të PBILD programit. Qyteti i Vrajës do të fitoj mjete për realizimin e projektit “Kujdesi rreth mbetjeve ndërtimore” në vlerën e përgjithëshme prej 124.000$, prej së cilës shumë PBILD-i i jep 100.000$.

5. maj 2011.

MBËSHTETJA E RËNDËSISHME E SHTETIT NDAJ PRESHEVËS, BUJANOCËS DHE MEDVEGJËS

Bujanovc-Trupi Koordinues i Qeverisë së Sërbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë vitin e kaluar ka investuar 230 milion në krijimin e parakushtëve për zhvillimin ekonomik të këtyre komunave. Kryesisht është punuar në zgjidhjen e problemëve infrastrukturore: në  renovim dhe në ndërtimin e komunikacionit lokal, përmisimin e furnizimit me uj të pishëm dhe të rrymës, mbështetje ekonomike dhe në rregullimin e qendrave komunale.

5. maj 2011.

PACIJENTËT NGA SLOVENIJA DHE MAQEDONIA

Banja e Bujanocës – Spitali special për rehabilitim në banjën e Bujanocës nga fillimi i vitit ka investuar 3,4 milion dinar në rekonstruimin e kapacitetëve egzistuese. Çmimi i qëndrimit njëditor në banjën e Bujanocit, që nënkupton akomodimin (fjetjen), ushqimin dhe katër terapi, kushton 2.200 dinar.

«Претходна страна