Sastanak predsednika Koordinacionog tela sa Visokim komesarom za nacionalne manjine