Архива вести
                   

УСВОЈЕН ПОСЛОВНИК КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА

15. април 2009.

Након потписивања Споразума о укључивању албанских представника,  15. априла 2009.  у Београду  одржан је први састанак ужег састава Координационог тела Владе Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа. Председавали су министар за државну управу и локалну самоуправу, председник Координационог тела, Милан Марковић и његов заменик, председник општине Бујановац, Шаип Камбери. Ужи састав тела чине и народни посланик Риза Халими, потпредседници тела Дејан Јовановић, Душан Спасојевић и Сима Газикаловић, председници општина Прешево и Медвеђа, Надер Садику и Слободан Драшковић, председници скупштина општина као и директор Службе Координационог тела, Ненад Ђурђевић. На састанку је усвојен Пословник о раду Координационг тела, начелно је усаглашен састав радних група и дискутовано је о одређивању приоритетних пројеката у три општине који ће бити финансирани из буџета Координационог тела.