Архива вести
                   

УСЛУГА ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И СТАРЕ ОСОБЕ У СЕЛИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

23. октобар 2020.

Медвеђа - Већи део старачког становништва општине Медвеђе живи на граници или испод границе сиромаштва, а Центар за социјални рад нема увек могућности да им помогне због законских критеријума који важе за кориснике услуга социјалне заштите.

Ови подаци су наметнули локалној самоуправи општине Медвеђа увођење иницијалне услуге „Помоћ у кући за стара лица”, која се реализује на територији општине Медвеђа још од 2008. године, када је услуга обухватала 35  корисника.

Пројектом „Помоћ у кући за одрасла лица са инвалидитетом и стара лица – Добра дела за наша села” ће сада бити обухваћено 70 корисника.

Услугу помоћ у кући су до сада пружале  четири геронтодомаћице. Пројектом су сада ангажоване још две неговатељице због повећаног броја корисника.

Како би услуга могла да се пружа и корисницима на терену, ангажована су и 2 возача из реда незапослених особа са тржишта рада.

У Скупштиској сали је потписан уговор између „Нивеус тим“  агенције за пружање услуга социјалне заштите и 6 неговатељица и 2 возача, који ће бити ангажовани на пројекту.

Координатор агенције “Нивеус тим” из Горњег Милановца, Милан Тадић, је истакао да ангажоване геронтодомаћице поседују неопходне лиценце и сертификате за обављање послова из области социјалне заштите.

Услуга ће се пружати на територији општине Медвеђа и то у насељеним местима: Негосавље, Бучумет, Спонце, Гургутово, Рујковац, Туларе, Леце, Мркоње, Медевце, Маћедонце, Врапце, Богуновац, Боровац, Пусто Шилово, Реткоцер и Црни Врх, као и у градском центру Медвеђе.

„Пројекат има за циљ побољшање квалитета живота старих и изнемоглих лица која живе у најудаљенијим брдско-планинским селима општине Медвеђа. Стари који живе у сеоским срединама су  остављени на милост и немилост својој судбини. Додатно их муче болести и немогућност да обезбеде себи адекватно лечење и негу. Велики број старачких домаћинстава и инвалидних лица живи и до 26 км од здравствених и других институција. Зато је наша идеја да помогнемо овој категорији становништва  колико смо у могућности и олакшамо им живот”, истакао је председник општине Медвеђа, Небојша Арсић.

Извор: Југмедиа и Координационо тело