Архива вести
                   

„УЈЕДИЊЕНИ УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТИ У ПРОМОЦИЈИ ЉУДСКИХ ПРАВА“

27. мај 2013.

Пројекат „Уједињени ученички парламенти у промоцији људских права“ реализује Едукациони центар из Лесковца на простору Јабланичког и Пчињског округа, у општинама Лесковац, Власотинце, Лебане, Бојник, Медвеђа, Црна Трава, Врање, Владичин Хан, Сурдулица, Босилеград,Трговиште, Бујановац и Прешево. Пројекат траје 12 месеци.

Општи циљ пројекта огледа се у подршци процесу јачања улоге цивилног друштва у промовисању људских права кроз оснаживање стимулативних омладинских иницијатива за подстицање инклузије и унапређење иницијативе за развој плурализма. Циљну групу пројекта чине представници 20 ученичких парламената средњих школа из Јабланичког и Пчињског округа, као и представници мањина, ЛГБТ популације и особa са инвалидитетом међу средњошколском популацијом. Поред ученика, пројектне активности односиће се и на рад са наставницима који су задужени за координацију рада ученичких парламената у циљним школама региона.

Крајњи корисници пројекта су сви средњошколци у региону јужне Србије (око 18,000 у Јабланичком и Пчињском округу), ЛГБТ популација и њихове иницијативе, особе са инвалидитетом (ОСИ), представници различитих мањинских верских група и њихових организација/удружења. Крајни корисници резултата овог подухвата биће и Школска управа за Јабланички и Пчињски округ, Министарство просвете, различите формалне и неформалне омладинске организације, локални медији и њихова публика у оба округа.

Прва група активности почиње израдом програма обуке за чланове Ученичких парламента за активности вршњачких едукатора за промоцију људских права и спречавање свих облика дискриминације у школама. У оквиру ове групе активности планирано је организовање тренинг радионица за превенцију дискриминације и заштиту људских права за наставнике (УП координатори) који ће касније бити чланови тимова за промоцију и праћење стања људских права - (П&М) тимoви. Поред тога, планирана је и организација тренинг радионица за превенцију дискриминације и зашту људских права за ученике, припаднике школских тимова за промоцију и праћење стања људских права у школама.

Реализацијом наведених активности биће унапређени капацитети Ученичких парламената у оба округа за заштиту људских права и борбу против дискриминације мањинских група, особа са инвалидитетом, интерно расељених лица (ИРЛ), ЛГБТ особа, у оквиру школске популације.

Друга група активности, које ће почети организовањем радионица "Жива библиотека" по утврђеном плану П&М тимова у свим циљним школама, затим организовањем "Форум театар" радионица за П&М тимове вршњачких едукатора и организовањем школских округлих столова /дебата о заштити људских права, изнедриће нову позицију за Ученичке парламенте који ће бити признати и препознати од угрожених група као снага за заштиту и гарант у испуњавању основних људских права свих угрожених група у школама.

Трећа група активности састојаће се од израде и усвајања "Акционог плана за промоцију  људских права" од стране самих ученичких парламената, као и од организовања тимова за борбу против дискриминације у свим циљним општинама.

Дугорочни резултат ових активности биће повећан утицај ученичких парламената у школама у доношењу одлука у вези заштите људских права и борби против дискриминације.Укупно узевши, овим пројектом је Едукациони центар поставио себи за циљ да оснажи улогу ученичких парламената са југа Србије да како би се кршење права угрожених група у средњим школама учинило видљивим, али и да би се покренули специфични модели њихове заштите .

Уговорена вредност овог пројекта износи 49,940.00 евра, а Делегација ЕУ у Србији учествује у пројекту са 47.300 евра.

Извор: Едукациони центар, Лесковац